Tillsammans för en smart, hållbar och omtänksam stad

Helsingborg jobbar med innovation för att skapa förändring för framtiden. Vi är övertygade om att samverkan är en av de viktigaste pusselbitarna, därför jobbar vi med näringsliv, akademi, föreningar och invånare för att nå visionen om den smarta, hållbara och omtänksamma staden.

Våra initiativ

Vi har testat en massa olika idéer och fortsätter att testa. I vår databas kan du läsa alla våra initiativ, såväl avslutade som pågående, idéer, piloter och uppskalningar. Du kan också hitta kontakter för samverkan och vidareutveckling.

Impact Innovation Summit

Den 17-18 september hålls Impact Innovation Summit för första gången, för att skapa ännu mer tvärsektoriell samverkan för framtidens stad. Här möts do:ers från näringsliv, kommun och akademi för att börja skapa tillsammans.

Läs mer

Stadens testbäddar

En testbädd kan vara både en fysisk eller en virtuell miljö för att testa nya produkter, tjänster och processer. Redan nu finns det flera testbäddar i Helsingborg där det testas och utvecklas för fullt.

Parken är Helsingborgs nya mötesplats för innovation

Parken är Helsingborgs nya center för innovation – där kommun, näringsliv och akademi kan mötas och samverka kring framtidens lösningar.