Vi bygger en smartare stad med innovation

Helsingborg jobbar för en smartare, mer hållbar och omtänksam stad. Vi tror på innovation som en del av lösningen, riktat mot fjorton utvalda utmaningar som vi vill bjuda in världen att samverka kring.

Våra initiativ

Just nu bubblar över trehundra innovationsinitiativ i staden. I vår databas kan du läsa om varje initiativ och hitta kontakter för samverkan och vidareutveckling.

Hur jobbar vi med innovation?

Vi har arbetat fram en modell för vårt innovationsarbete och har påbörjat förändringsresa som påverkar hela organisationen. Hur har vi tagit oss hit?

Stadens testbäddar

En testbädd kan vara både en fysisk eller en virtuell miljö för att testa nya produkter, tjänster och processer. Redan nu finns det flera testbäddar i Helsingborg där det testas och utvecklas för fullt.

Så här gick det till när vi blev en av Europas mest innovativa städer

Helsingborg blev nyligen utnämnd till en av Europas mest innovativa städer. Arbetet för att komma dit började för längesedan. Här kan du läsa om vår snirkliga väg mot vår vision om Helsingborg 2035 – via medarbetardagar, in i reformgruppernas mötesrum, genom väggarna till Rådhuset där många beslut fattas.

Läs om vår resa