Vi bygger en smartare stad med innovation

Helsingborg jobbar för en smartare, mer hållbar och omtänksam stad. Vi tror på innovation som en del av lösningen, riktat mot fjorton utvalda utmaningar som vi vill bjuda in världen att samverka kring.

Våra initiativ

Just nu bubblar över trehundra innovationsinitiativ i staden. I vår databas kan du läsa om varje initiativ och hitta kontakter för samverkan och vidareutveckling.

Anmäl dig till Forskardagen 2024

Den 5 mars hålls Forskardagen, där du får inblick i hur forskning och innovation hänger ihop och hur det bidrar till att utveckla staden.

Läs mer

Stadens testbäddar

En testbädd kan vara både en fysisk eller en virtuell miljö för att testa nya produkter, tjänster och processer. Redan nu finns det flera testbäddar i Helsingborg där det testas och utvecklas för fullt.

Hur jobbar vi med innovation?

Vi har arbetat fram en modell för vårt innovationsarbete och har påbörjat förändringsresa som påverkar hela organisationen. Hur har vi tagit oss hit?