Klimat & Miljö

RecoLab

Testas som pilot

RecoLab

Vad?

RecoLab är en ny anläggning, invigt våren 2021 som finns på Helsingborgs avloppsreningsverk. I stället för att ha fokus på att rena avloppsvatten har RecoLab en processteknik för att återvinna så mycket som möjligt ur källsorterat avloppsvatten och matavfall från Oceanhamnen. Till RecoLab leds källsorterat avloppsvatten, svartvatten (toalettvatten) och gråvatten (köks-, disk- och tvättvatten) samt matavfall från Oceanhamnens fastigheter genom tre olika rör. Systemet kallas till vardags ”Tre rör ut”. Tack vara att flödena är sorterade och koncentrerade kan RecoLab effektivt återvinna viktiga resurser som näringsämnen, biogas och rent vatten.

Varför?

Precis som källsorterat hushållsavfall möjliggör återvinningen av papper, glas och metall, så möjliggör Tre rör ut en effektivare återvinning av viktiga resurser som kväve, fosfor, biogas och rent vatten. Fosfor och kväve är viktigt gödselprodukter som behövs för tillväxt på åkermark, vår livsmedelsproduktion. Med dagens stigande priser på gödsel och i förlängningen matpriser, är det extra aktuellt att se och ta tillvara på resurser i vår närmiljö. Avlopp är en resurs i vårt samhälle.

Hur?

Tre rör ut och RecoLab är först ut i världen med att återvinna ur källsorterat avlopp och matavfall i stor skala. Därmed utgör detta ett självklart nav för stadsutveckling och dialog kring hållbara stadsutveckling. Genom tvärvetenskapliga dialoger, erfarenheter från Oceanhamnen och testbäddsförsök, blir RecoLab en unik katalysator för samhällsutveckling på många plan. Vårt fokus och strategiska arbete är att utveckla lokala kretslopp med cirkulär ekonomi för näring, vatten och energi.

Vår ambition och övertygelse är att med välplanerade arrangemang och tvärgående branschdialoger i RecoLabs utställningshall, utvecklar vi tillsammans en smart och hållbar stadsutveckling.

Boka studiebesök eller kontakta oss gärna för idéer på samverkan!

Länk: www.recolab.se

Publicerad: 23 oktober, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024
 • Drivs av

  Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Teknologier

  Miljöteknik

 • Sektor

  Cirkulär ekonomi / Digitalisering / Miljö

 • Partners

  Helsingborg Stad / NSR / Öresundskraft

Kontakt

Namn: Amanda Haux
E-post: amanda.haux@nsva.se

Länkar