Vad?

Hur säkerställer vi att invånarna blir mer engagerade och känner ägandeskap av det fysiska rummet i staden? SafeGrowth är en metod som har används i New York, med lyckat resultat. Nu vill vi testa denna innovativa metod i Helsingborg.

 

Varför?

SafeGrowth-programmet är en planerings- och utvecklingsprocess för gemenskapens säkerhet. Det består av en rad strategier för problemlösning i grannskapet, förfining av problemlösningstaktik och strategier för förebyggande av brottslighet. Det innehåller också praktiska, verkliga projekt där deltagarna arbetar i team för att utveckla säkerhetsplaner för problemområden i stadsdelar som de väljer i klassen. Detta hjälper deltagarna att lära sig att organisera planeringsteam och övervinna implementeringshinder.

Hur?

Metoden för ökad delaktighet och invånarengagemang ska implementeras i olika faser, det första försöket ska ske på Drottninghög. Just nu planeras det ett antal utbildningar för invånarna i området ska förstå och kunna påverka sitt område när det kommer till trygghet och säkerhet. Kontinuerlig uppföljning och nätverkande med andra område är en viktig fortsatt del i metoden.

Effektmål

Ökat lokalt engagemang som ger personliga kontakter mellan boende och yrkesverksamma inom stadsdelen

Effektmål

Ökad gemensam kunskap om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Effektmål

Ökad upplevd trygghet och minskad brottslighet

Kontakt

Namn: Erika Duvner
E-post: Erika.Duvner@helsingborg.se

Namn: Iman Abbas
E-post: iman.abbas@helsingborg.se