Lärande och Etablering

Digital väg mot arbete

Realiserad

Digital väg mot arbete

Vad?

Vad händer med en människa när hen känner det fulla ansvaret och ägandeskapet för att lösa sina utmaningar? Arbetsmarknadsförvaltningen vill undersöka vilka vägar människor tar när man ges det fulla ansvaret för sin planering mot ett arbete.

Varför?

Pilotstudien ger oss en möjlighet att undersöka vad som händer med individen och dennes beteende när hen på egen hand tar ansvar för sin planering och tillvägagångssätt för att fortast möjligt nå ut i sysselsättning. Förhoppningsvis kan pilotstudien ge indikationer om vad som fungerar eller inte. Vår förhoppning är att kunna använda den här kunskapen för att bli bra på att identifiera vilka personer som bemästrar arbetssättet, men också förstå vilka vägar som fungerar för dem. Det kan leda till att vi internt kan planera våra resurser mer effektivt och fokusera på de personer som behöver mer nära stöd.

Hur?

Pilotstudien Digital väg påbörjades hösten 2021. Den bygger på ett samarbete mellan Ekonomiskt bistånd (Mottagningen och Löpande) och Arbetsmarknad Jobbtorget Scala. Målet med studien är att undersöka hur invånare som uppbär ekonomiskt bistånd går tillväga för att nå ut i arbete när de själva ansvarar för sin planering. Under tiden som deltagarna medverkar i pilotstudien är de inte tilldelade någon guide. Istället för den kontrollfunktion som vi vanligtvis använder ansvarar deltagarna för att skapa en plan för hur de ska nå ut i sysselsättning. Vi ger dem tillgång till AMF:s digitala verktyg som appen Skills Sverige och U2Work, utbudet av aktiviteter som erbjuds på Jobbtorget Scala, i stadsdelarna, rekryterings-, praktik- och utbildningsmöjligheter, studie- och yrkesvägledare, stöd från kundvärdarna på Scala.

Publicerad: 26 april, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Kortare tid med försörjningsstöd.

Invånarinvolvering

Grundförutsättningen för projektet är att invånare själva väljer att delta, och det är sedan deras väg och val som vi tittar på och analyserar.

Kontakt

Namn: Maria Hällstig
E-post: maria.hallstig@helsingborg.se