Digitalisering & Teknik

Mindre buller i stan på nya sätt

Avbruten

Mindre buller i stan på nya sätt

Hur minskar vi buller och bygger samtidigt en härligare stad? Jo, genom att vi samlar medarbetare som jobbar med bullerdämpning, stadsplanering, landskapsarkitektur och ljudformgivning i gemensamma projekt. Tillsammans jobbar de med att skapa en balanserad ljudnivå i Helsingborg. Det innebär att de jobbar med att ta fram lösningar för att dämpa trafikbullret utan att åtgärderna ska skapa negativa konsekvenser för tryggheten och stadsbilden. Vi vill vi hitta metoder för att dämpa bullret men även tillföra något positivt till stadsmiljön.

Vad?

Hur minskar vi buller och bygger samtidigt en härligare stad? Jo, genom att vi samlar medarbetare som jobbar med bullerdämpning, stadsplanering, landskapsarkitektur och ljudformgivning i gemensamma projekt. Tillsammans jobbar vi med att skapa en balanserad ljudnivå i Helsingborg. Det innebär att de jobbar med att ta fram lösningar för att dämpa trafikbullret utan att åtgärderna ska skapa negativa konsekvenser för tryggheten och stadsbilden.

Varför?

Målet är att hitta metoder för att dämpa bullret men även tillföra något positivt till stadsmiljön. Förutom att detta är en ny sorts bullerskydd är det också ett helt nytt sätt för oss att arbeta på och det handlar om mer än att bara mäta och dämpa de faktiska bullernivåerna. Det innebär att vi arbetar tillsammans för att hitta lösningar, och förutom att titta på bullernivåerna, även kommer att utvärdera hastigheter, trafiksäkerhet, trygghet, attraktivitet och framför allt själva upplevelsen av platsen för att bidra till en positiv stadsmiljö.

Hur?

Först ut är Eneborgsplatsen som ligger längs en av Helsingborgs mer trafikerade gator. Den täta bebyggelsen och det höga trafikflödet gör att det är svårt att hitta lugna platser för avkoppling och lek. Eneborgsplatsen är en viktig plats för boende i närområdet men placeringen längs gatan gör att trafikbullret upplevs som dominerande. För att få ner bullernivåerna och skapa en bättre ljudbild bygger vi tre olika sorters låga tegelmurar längs Eneborgsplatsen och mellan körfälten på Södra Stenbocksgatan.

Vi har testat tre olika tekniker för att på olika sätt hindra ljudet från att sprida sig. Genom dessa tekniker kan vi istället få ljudet att rikta sig ner mot marken eller få det att ledas in i muren där det absorberas. Det förväntade resultatet var cirka 4 dB dämpning i parken men resultatet blev mycket bättre än så! Närmst murarna i parken var den totala dämpningen upp mot 8 dB, vilket är ungefär samma effekt som vi annars kan förvänta oss av en cirka två meter hög skärm. De uppmätta bullernivåerna i parken motsvarar efter åtgärder riktvärdet för parkmiljö i tätort enligt Naturvårdsverket.

Projektet är nu färdigbyggt. Det har gjorts en eftermätning med väldigt positivt resultat och projektet har även blivit nominerat till Ljudmiljöpriset 2021 som ges ut av Svenska Akustiska Sällskapet.

Vår ambition slutar inte här! Som en del i ett arbetet med att även bygga om den närliggande parken testar vi även en ljudinstallation och vi har bytt ut munstycken i fontänen för att undersöka hur det påverkar trafikbullret från Stenbocksgatan och ta ljudmiljötemat ett steg längre.

Lärdomar

Piloten är genomförd och testet är avslutat. Efter utvärdering kommer vi att identifiera framgångsfaktorer och skala upp dessa i framtida projekt.

Publicerad: 12 maj, 2020
Senast uppdaterad: 22 september, 2023

Effektmål

Vi vill minska buller och samtidigt bygga en härligare stad.

Resultat

Bullerskyddet är på plats och lärdomar från projektet tas vidare i framtida liknande initiativ. Bullernivån minskade som förväntats.

 • Drivs av

  Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Kategori

  Digitalisering & Teknik

 • Teknologier

  Miljöteknik

 • Sektor

  Mobilitet / Offentlig miljö / Social hållbarhet / Stadsbyggnad / Stadsplanering / Transport

Kontakt

Namn: Lovisa Emilsson
E-post: Lovisa.Emilsson@helsingborg.se