Hälsa

Skogspaus – ett virtuellt skogsbad i vardagen

Avbruten

Skogspaus – ett virtuellt skogsbad i vardagen

Vad?

Pilotprojektet Skogspaus är ett samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Sveriges Lantbruksuniversitet där vi testar om en virtuell skog kan ha samma positiva effekt på stress som en riktig skog.

Varför?

Forskning har visat att en vistelse i skogen hjälper mot stress och mental ohälsa. Samtidigt ökar vårt avstånd till skog och natur genom att städer växer och förtätas. Majoriteten av värdens befolkning bor i storstäder och inom 20 år beräknas nästan 90 % av Sveriges befolkning bo i tätort. Enligt WHO kommer psykisk ohälsa och stress bli det största hotet mot människans hälsa i framtiden. Därför är det viktigt att i staden skapa platser för återhämtning som uppmuntrar till en kort paus i vardagen och hjälper till att sänka nivån av stress.

Hur?

Med hjälp av film, ljud och doft återskapa en plats i skogen i ett flyttbart rum. Tanken är att detta ska vara en lugn plats där man kan ta en mikropaus innan, under eller efter arbetsdagen. Rummet är nu öppet för alla att testa. En utvald testgrupp  kommer att utrustas med mätutrustning så att forskarna kan mäta kroppens reaktioner på den virtuella skogspausen. Du som är nyfiken och själv vill testa är välkommen att göra det under våra vanliga öppettider fram till vecka 45!

Lärdomar

Piloten är genomförd och testet är avslutat. VOF har tagit erfarenheter från testet och skalat upp initiativet till en variant i piloten Skogsharmoni:

https://innovation.helsingborg.se/initiativ/skogsharmoni/

Publicerad: 27 januari, 2021
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Målet är att ta fram data som visar om även en virtuell skog motverkar stress.

Resultat

Vi har utvärderat och kommer inte att gå vidare och skala upp i dagsläget.

Kontakt

Namn: Anna Kowalik Tidblad
E-post: anna.kowaliktidblad@helsingborg.se