Öresundskraft

Att fånga in koldioxid är ett nytt sätt för oss att hantera våra utsläpp. På Öresundskrafts anläggning testas olika tekniker för att fånga in och lagra koldioxid, med målsättningen att ha ett system igång till 2027. Anläggningen kommer också att ha ett kunskapscenter.

Testbädden Orienten erbjuder en unik testmiljö för hela regionen, där anställda, kunder och partners kan testa och utveckla nya hårdvaror och styrsystem för energi. I labbet finns tillgång till både utrustning och data.

Här kan du läsa mer om hur Öresundskraft jobbar med att fånga in och lagra koldioxid.