Trygghet

Bokningstjänsten – digital mötesbokare

Avbruten

Bokningstjänsten – digital mötesbokare

Vad?

En ny digital bokningstjänst via helsingborg.se och i medarbetarens outlook ska främja kontakten runt en invånare eller en familj utifrån invånarens behov istället för att utgå från våra traditionella processer.

Varför?

Invånaren kan genom bokningstjänstens funktioner få ett större handlingsutrymme, en ökad delaktighet och självbestämmande kring sina möten och kontakter hos socialförvaltningen.

Hur?

Funktionerna ska ge möjlighet till en kontakt där invånaren har mycket större möjligheter att påverka hur och när kontakten sker och vad den innehåller.

Bokningstjänsten blir ett sätt att digitalisera socialtjänsten och bli en del av vår digitala tid. Idén har sitt ursprung i de behov som invånarna beskrev i de invånarintervjuer som digitala teamet gjorde vid uppstarten. Dessa har sedan vidareutvecklats med personal från hela förvaltningen för att skapa en prototyp.

En prototyp testas hösten 2023.

Lärdomar

Piloten avbryts i väntan på digitaliseringsavdelningens strategier och lösningar för M365 i molnet.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

En förbättrad kontakt mellan socialsekreterare och klient för bokning av mötestider.

Effektmål

Sänkta trösklar att ta kontakt med socialtjänsten i HBG, (invånarens upplevelse)

Effektmål

Ökad effektivitet i arbetet, minskad tid för administration för kurser och besök

Invånarinvolvering

Prototyper har testats med invånare

 • Drivs av

  Arbetsmarknadsförvaltningen / Socialförvaltningen / Stadsledningsförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi öka invånarnas trygghet och säkerhet?

 • Kategori

  Trygghet

 • Teknologier

  Applikation

 • Sektor

  Barn och unga / Social innovation

 • Partners

  Arbetsmarknadsförvaltningen / Hbg Works / Kontaktcenter

Kontakt

Namn: Martina Barte
E-post: martina.barte@helsingborg.se