Vad?

Vi målar tak vita – både bra för miljön och för ungdomar som behöver arbete! Idén är hämtad från New York där man har målat massor med tak vita

Varför?

Projektet fokuserar dels på att skapa arbetstillfällen inom måleriet för unga arbetslösa, integrera utlandsfödda ungdomar och bidra till en bättre inomhusmiljö genom att temperaturen i lokalerna blir lägre under sommarmånaderna.

Hur?

Genom att måla med vit värmereflekterande coating åstadkommer man koldioxidkompenserande tak, där en stor del av solens strålning reflekteras bort till följd av den vita färgens reflektionsförmåga.

Arbetet drivs genom ett samarbetsprojekt mellan fastighetsförvaltningen, Helsingborgshem och arbetsmarknadsförvaltningen och Måleriföretagen. Fastighetsförvaltningen och Helsingborgshem står för tak som kan målas, arbetsmarknadsförvaltningen står för ung arbetskraft och Måleriföretagen för arbetsledning och kompetens.

  • Teknologier

    Miljöteknik

  • Sektor

    Fastighet

  • Partners

    Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgshem

Kontakt

Namn: Tobias Liliebladh
E-post: tobias.liliebladh@helsingborg.se