Klimat & Miljö

Vita tak

Avbruten

Vita tak

Vad?

Vi målar tak vita – både bra för miljön och för ungdomar som behöver arbete! Idén är hämtad från New York där man har målat massor med tak vita.

Varför?

Projektet fokuserar dels på att skapa arbetstillfällen inom måleriet för unga arbetslösa, integrera utlandsfödda ungdomar och bidra till en bättre inomhusmiljö genom att temperaturen i lokalerna blir lägre under sommarmånaderna.

Hur?

Genom att måla med vit värmereflekterande coating åstadkommer man koldioxidkompenserande tak, där en stor del av solens strålning reflekteras bort till följd av den vita färgens reflektionsförmåga.

Arbetet drivs genom ett samarbetsprojekt mellan fastighetsförvaltningen, Helsingborgshem och arbetsmarknadsförvaltningen och Måleriföretagen. Fastighetsförvaltningen och Helsingborgshem står för tak som kan målas, arbetsmarknadsförvaltningen står för ung arbetskraft och Måleriföretagen för arbetsledning och kompetens.

Utmaning: Att skapa en säker arbetsplats och att bygglov godkänns inom det närmaste för att ungdomarna ska hinna utbildas.

Lärdomar

Projektet målade taket vitt på Ödåkra bibliotek.

I projektet har vi lärt oss vikten av att identifiera ett nuläge innan projektet startades upp för att kunna mäta ifall vi uppnår de effektmål vi eftersträvar. På det aktuella objektet fanns det innan målningen av taket inte några dokumenterade mätvärden på inomhustemperatur vilket gör det svårt att veta ifall projektet gett den nytta som efterfrågats.

Vi har även frågat hyresgästerna om de märkt någon skillnad, men det kan de inte säga att de har.

Det finns även oklarheter huruvida den vita färgen lever upp till stadens miljökrav och det behöver utredas ytterligare ifall fler projekt ska göras.

Sen får vi inte glömma att även om vi inte kan dokumentera en nedgång i energiförbrukningen eller inomhustemperatur så bidrar taket till en ökad reflektionsförmåga av solens strålar och vilket bidrar till att minska den globala uppvärmningen.

Vi tyckte dock att projektet också blev förhållandevis dyrt. Det känns inte så långt ifrån en vanlig takomläggning.

Men vi satte ungdomar i arbete också ju!

Publicerad: 9 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Lägre inomhustemperatur sommartid, förlängt underhållsintervall av papptak, ungdomar som kommer i arbete.

 • Drivs av

  Fastighetsförvaltningen

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Teknologier

  Miljöteknik

 • Estimerad budget

  191000 kr

 • Kostnad hitintills

  191000 kr

 • Sektor

  Fastighet

 • Partners

  Arbetsmarknadsförvaltningen / Helsingborgshem / Måleriföretag

Kontakt

Namn: Maria Gudmundsson
E-post: maria.gudmundsson@helsingborg.se