Digitalisering & Teknik

VR-upplevelser

Idé utforskas

VR-upplevelser

Vad?

Vi vill nu testa VR-teknik med olika programvaror på två stödboenden och boenden med särskild service.

  • Relax set för att minska oro och ångest och öka återhämtning hos personal
  • Tränings- och upplevelse set
  • Andra appar som köps in efter behov som kan stötta med att förbereda inför nya upplevelser/miljöer klienter ska besöka, stresshantering, kompetensutveckling av personal genom situationsbaserat lärande.

Varför?

Behovet av meningsfull fritid och gemenskap är utmaningar som i stort sett samtliga av våra boenden idag har svårt att möta på ett heterogent sätt – utbudet är begränsat i vad vi kan erbjuda.

Personalen ser att den tillgängliga tid de har att skapa individanpassade lösningar för att skapa detta är begränsad. De ser också att behovet av förbättrad hälsa hos klienterna är stort och att trösklarna behöver vara låga för att motivera till rörelse.

Hur?

Vård- och omsorgsförvaltningen har sett att VR utrustning har skapat stort värde för deras personal och klienter. Medicinsk evidens finns också på att VR kan dämpa oro och ångest och VOF har därför också satsat på en heltidstjänst som VR strateg som arbetar med att individanpassa detta till klienterna och utbilda personalen i VR-kompetens. VI drar nu nytta av deras lärdomar i detta liknande men ändå olika pilotprojekt.

Publicerad: 19 mars, 2024
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökad återhämtning och kompetensutveckling hos personal

Effektmål

Minskad upplevd oro och ångest hos klienter som använder VR-utrustningen

Effektmål

Nytt arbetssätt / behandlingsmetod för våra verksamheter testat och implementerat

Kontakt

Namn: Mikael Öhlén
E-post: mikael.ohlen@helsingborg.se

Namn: Martina Barte
E-post: martina.barte@helsingborg.se