Klimat & Miljö

Ångfärjeparkens självbevattnande gräsmatta

Avbruten

Ångfärjeparkens självbevattnande gräsmatta

Vad?

Ångfärjeparken har en världsunik självbevattnande gräsmatta vars teknik endast används i Helsingborg och Hongkong.

Varför?

Tekniken i kombination med jordfuktighetssensor i gräsmattan gör att den blir friskare, finare och grönare några extra månader om året.  Dessutom sparar staden kostnader på överflödig bevattning. Detta system minskar bevattningsbehovet med upp till 85% av ett normalt vattenbehov på en gräsmatta och det sker inget läckage av näringsämnen eller andra medel till miljön, vilket är rent sensationella förbättringar från gårdagens system. En sådan här välbesökt plats som Ångfärjeparken behöver tekniken för att klara sig undan slitage. I annat fall hade man behövt anlägga konstgräs.

Hur?

Jordfuktighetssensorer från Sensefarm AB mäter fukten i gräsmattans sandunderlag. Via mobilen kan man planera och reglera så att gräset varken blir för blött eller torrt. Liknande teknik används idag på stadsmotorvägen 111, där varje bevattning tidigare kostade väldigt mycket pengar då vägen delvis behövdes spärras av. Konceptet för Ångfärjeparken är helt nytt. Både fukt och temperatur i gräsmattans sandunderlag mäts via utrustning i de gröna elskåpen vid parkträden. Informationen skickas sedan vidare till en molntjänst där vattenparametrar för skötsel mäts och Capillary Hydroponics mätvärden visualiseras på ett avancerat och pedagogiskt sätt.

Om du vill veta mer så hittar du en film här.

Lärdomar

Gräsmattan är på plats och används flitigt av stadens invånare och besökare. Därmed är piloten genomförd och testet avslutat. Efter utvärdering kommer beslut fattas om det i framtiden är intressant att anlägga fler gräsmattor med samma teknik.

Publicerad: 26 augusti, 2021
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Frisk och grön gräsmatta med endast 15 procent av den vanliga vattenförbrukningen

Resultat

Första tiden med att sköta gräsmattan är en läroperiod men vi kan se att den är grön och fin och att målet för vattenförbrukningen uppnås.

Kontakt

Namn: Andréas Hall
E-post: andreas.hall@helsingborg.se