RecoLab

RecoLab är det hypermoderna reningsverket, beläget i den nya stadsdelen Oceanhamnen.  Anläggningen är en mötesplats för forskning, utveckling och lärande inom energi, vatten och avfall. En plats där nya lösningar kan utforskas och testas.

RecoLab består av tre delar: en utvecklingsanläggning, en testbädd och ett showroom. Alla tre spelar en viktig roll i ett helt nytt avloppssystem för vatten, sanitet och biologiskt avfall som finns på plats i området. Faktum är att de första boenden som flyttat in i Oceanhamnen redan är igång med att testa systemet.

På RecoLab får akademien, företag och enskilda individer en mötesplats där de tillsammans – i utställningar, diskussioner och workshops – kan undersöka och kartlägga nya tekniker och tjänster för att möta framtidens krav.