Digitalisering & Teknik

En framtidssäkrad och anpassningsbar trend- och omvärldsanalys

Realiserad

En framtidssäkrad och anpassningsbar trend- och omvärldsanalys

Vad?

Helsingborgs stads trend- och omvärldsanalys har länge varit ett uppskattat verktyg för verksamhetsplanering, projekt, verksamhetsutveckling och innovationsarbete. Den ska nu få en ny form för att bättre möta organisationens behov och stärka innovationsförmågan internt. Vi går från en traditionell rapport till en analys som kan anpassas efter individens förutsättningar och intresseområden – vilket gör trend- och omvärldsanalysen till den första av sitt slag i Sverige.

Varför?

Allt fler medarbetare i den kommunala organisationen behöver ha en stark omvärldskoll och framförallt en förståelse för nya trender som påverkar deras arbete. Det gör det möjligt att planera verksamheten bättre men även att utveckla den för att möta framtida behov innan de uppstår. Självklart bidrar detta också till en stärkt förmåga att bedriva ett innovationsarbete som är både utmaningsdriven och möjlighetsdriven. Detta är i sin tur viktigt för att kommunala verksamheter ska kunna möta framtidens behov, utmaningar och möjligheter på ett bra och effektivt sätt. Trend- och omvärldsanalysen gör det också möjligt för oss att dela kunskap med externa partners, vilket möjliggör bättre och smartare samarbeten.

Hur?

Det innovativa i trend- och omvärldsanalysen 2.0 är att vi testar ett nytt sätt att presentera en trend- och omvärldsanalys för stadens medarbetare. Vi går från en relativt statisk ”digital rapport” till en interaktiv webbplats som kan anpassas efter individens behov. Tanken är att försöka utforma trend- och omvärldsanalysen så att den inte längre är ”one size fits all” så att medarbetare med ett par knapptryck ska kunna skapa en skräddarsydd trend- och omvärldsanalys som ger dem just den information och de insikter de behöver eller vill ha.

Att kunna skräddarsy innehållet på en webbplats är inget nytt i världen eller Sverige, se bara på Svenskarna och internet.Däremot är det nytt för Helsingborgs stad och det är definitivt ett helt nytt sätt för en kommun att arbeta med sin trend- och omvärldsanalys (som alltså vanligtvis tar formen av en enkel rapport).

Användare har involverats och kommer involveras ytterligare framöver för att säkra att vi har kundens fokus. Vi anammar ett nytt sätt att jobba med stadens trend- och omvärldsanalys. Vi är redan sverigeledare på det här området, och nu tar vi det ett steg längre.

Från och med den 1 mars kommer den vara realiserad och då kommer den visas upp på trend- och omvärldsanalysens release-event.

Publicerad: 6 september, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökad nulägeskoll och förståelse för samhälleliga trender vilket ska leda till mer effektiv verksamhetsutveckling samt mer utmaningsdriven och möjlighetsdriven innovation.

Resultat

En ny webbplattform med utökad funktionalitet, som gör att trend- och omvärldsanalysen kan anpassas efter individens behov och förutsättningar är levererad. Utvärdering av plattformen kommer att pågå under året.

 • Drivs av

  Stadsledningsförvaltningen

 • Kategori

  Digitalisering & Teknik

 • Teknologier

  Digital kommunikation

 • Estimerad budget

  90000 kr

 • Partners

  Infab Kommunikation

Kontakt

Namn: Henrik Persson
E-post: henrik.persson@helsingborg.se