Klimat & Miljö

Termal parkslidebekämpning

Idé utforskas

Termal parkslidebekämpning

Vad?

Test av en ny bekämpningsmetod på parkslide. Genom att använda en känd metod för rening av kemiskt förorenad jord för nytt ändamål hoppas vi kunna bekämpa parkslide. Metoden går ut på att skicka ner stavar i jorden som värmer upp marken, och allt som lever i marken, till höga dödliga temperaturer.

Varför?

Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald, då de tar över stora områden och sprider sig snabbt. Invasiva arter är ofta svårbekämpade, men vi har hittat lämpliga metoder för flera av dem (såsom uppdragning och hetvatten). Däremot inte för parkslide. Den är väldigt tålig och växer ner till 2 m djup. Kemisk bekämpning utrotar inte växten. Bortgrävning är väldigt dyrt och avfallshanteringen komplicerad. Det gör att platser med parkslide inte kan användas i planeringen utan riskerar stå oanvända t.ex. i parker eller exploateringsområden.

Hur?

Det är en helt ny metod som under 2022 testats enstaka gånger i Göteborg, i samarbete med Lunds universitet och Högskolan i Halmstad. I dessa få försök visades gott resultat och metoden behöver finslipas. I Helsingborg bekämpar vi parkslide idag (främst genom klippning) men har ingen utrotningsmetod.

Publicerad: 6 april, 2023
Senast uppdaterad: 9 november, 2023

Effektmål

Istället för att under flera år använda bekämpning som håller parkslide i schack (klippning), hoppas vi kunna använda en behandling vid endast ett tillfälle för att utrota växterna. Det blir dyrare kostnad vid det enstaka tillfället, men på sikt blir det en snabbare utrotning och därför billigare.

 • Drivs av

  Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Teknologier

  Miljöteknik

 • Estimerad budget

  250000 kr

Kontakt

Namn: Nina Syde
E-post: nina.syde@helsingborg.se