Vad?

Vi vill undersöka om, och i så fall hur, sakernas internet (internet of things, IOT) kan fungera som ett samlande och integrerande verktyg för de invånare som har behov som gör att de behöver stöd från flera olika förvaltningar i staden.

Varför?

Vi vill veta om IOT kan förenkla vardagen och bidra till en bättre livskvalitet för invånare som har behov av stöd. Vi vill också veta invånarnas inställning till att data delas mellan olika förvaltningar; är det intressant om du kan få en bättre tjänst?

Hur?

Vi kommer att djupintervjua invånare för att utforska deras utmaningar i vardagen och i kontakten med staden och undersöka om vi skulle kunna använda IOT för att förenkla för invånaren samt hur invånaren tänker om sådana lösningar.

Effektmål

En gemensam förståelse av våra invånares behov som sträcker sig över förvaltningsgränserna

Effektmål

Ökad livskvalitet för invånare med behov av stöd från flera förvaltningar genom IOT

 • Utmaning

  Hur gör vi stadens utveckling mer demokratisk?

 • Kategori

  Demokrati

 • Teknologier

  IoT

 • Estimerad budget

  300000 kr

 • Sektor

  Data, Delaktighet, Digital hälsa, Digital kommunikation, Digitalisering, Medskapande, Omsorg, Psykisk hälsa, Social innovation, Vård

 • Partners

  Arbetsmarknadsförvaltningen, Invånare, Skol- och fritidsförvaltningen, Stadsledningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Namn: Bitte Wikström
E-post: bitte.wikstrom@helsingborg.se

Namn: Charlotta Schön
E-post: charlotta.schon@helsingborg.se