Demokrati

Boendeinnovatörer

Avbruten

Boendeinnovatörer

Vad?

Enligt vård och omsorgsförvaltningens tidigare prövade och lyckade metod, kommer socialförvaltningen att under 6 månader anlita 2 st boendeinnovatörer, tjänstedesigners, för att öka innovationstakten ute på våra stödboenden.

Tanken är att boendeinnovatörerna ska agera broar mellan vardagen i verksamheten och stadens och förvaltningens innovationsarbete. Det kan röra sig om allt från mindre lösningar och quick-fix i vardagen till större, mer systemiska utmaningar som behöver synliggöras och hanteras tillsammans med andra aktörer. Inte minst är detta en satsning på vår långsiktiga innovationskultur.

Varför?

I kärnverksamheten finns det en upplevelse av att det finns ett gap mellan strategi och verklighet. Vi behöver skapa förutsättningar för att prioritera, utveckla och innovera kring det som är viktigt på riktigt.

Hur?

Boendeinnovatörerna kommer att ”tilldelas” 2 boenden var och vara 3 månader på vart och ett av dessa. Parallellt får de i uppdrag att även besöka övriga boenden för att sprida det arbete de gör och inspirera/så frön i resten av förvaltningen.  Boendeinnovatörerna ska även inspirera till att innovation är en självklar och naturlig del i det vardagliga arbetet. De ska lyfta fram goda exempel som redan finns idag för att öka förståelsen kring att innovationsarbete redan pågår, man använder bara inte samma termer.

Lärdomar

Satsningen på Boendeinnovatörer har varit lyckad!

Medarbetarna på boendena har känt sig mer delaktiga, fått testa nya tankesätt och arbetssätt kopplat till tjänstedesign, och flera prototyper har testats.

bland annat en 3D-printad larmhållare som aggressiva klienter i missbruk inte kan kasta iväg, en tvättkorg specialutformad för ett av boendena för att minska personalens belastning och lyft, och en uppdaterad säkerhetsdörr med specialbelysning. Men det viktigaste har varit att vi sett vikten av att ha goda samtal med medarbetare och klienter, och att vi tar vidare arbetssättet med innovatörer i boendena i förvaltningen genom nya arbetsgrupper.

Publicerad: 13 januari, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

-Nya lösningar som underlättar för klienter att få en bättre vardag och mer självständigt liv och stöttar dem att bli mer aktiva i utbud från staden.

Effektmål

Ökat medvetande hos personalen om innovationsarbete och tjänsteinnovation

Invånarinvolvering

Boendeinnovatörerna ska samverka med både personal och boende på våra tre stödboenden för att hitta utvecklingsmöjligheter som ska komma de boende till gagn.

Kontakt

Namn: Jessica Nordenvall
E-post: jessica.nordenvall@helsingborg.se