Vad?

Enligt vård och omsorgsförvaltningens tidigare prövade och lyckade metod, kommer socialförvaltningen att under 6 månader anlita 2 st boendeinnovatörer, tjänstedesigners, för att öka innovationstakten ute på ett par stödboenden.

Tanken är att boendeinnovatörerna ska agera broar mellan vardagen i verksamheten och stadens och förvaltningens innovationsarbete. Det kan röra sig om allt från mindre lösningar och quick-fix i vardagen till större, mer systemiska utmaningar som behöver synliggöras och hanteras tillsammans med andra aktörer. Inte minst är detta en satsning på vår långsiktiga innovationskultur.

Varför?

I kärnverksamheten finns det en upplevelse av att det finns ett gap mellan strategi och verklighet. Vi behöver skapa förutsättningar för att prioritera, utveckla och innovera kring det som är viktigt på riktigt.

 

Hur?

Boendeinnovatörerna kommer att ”tilldelas” 2 boenden var och vara 3 månader på vart och ett av dessa. Parallellt får de i uppdrag att även besöka övriga boenden för att sprida det arbete de gör och inspirera/så frön i resten av förvaltningen.  Boendeinnovatörerna ska även inspirera till att innovation är en självklar och naturlig del i det vardagliga arbetet. De ska lyfta fram goda exempel som redan finns idag för att öka förståelsen kring att innovationsarbete redan pågår, man använder bara inte samma termer.

Effektmål

-Nya lösningar som underlättar för klienter att få en bättre vardag och mer självständigt liv och stöttar dem att bli mer aktiva i utbud från staden.

Effektmål

Ökat medvetande hos personalen om innovationsarbete och tjänsteinnovation

  • Kategori

    Hälsa

  • Estimerad budget

    1050000 kr

  • Sektor

    Barn och unga, Missbruk, Psykisk hälsa

Kontakt

Namn: Jessica Nordenvall
E-post: jessica.nordenvall@helsingborg.se