Trygghet

Faderskapsbekräftelse på länk

Realiserad

Faderskapsbekräftelse på länk

Vad?

Faderskapsbekräftelse på länk möjliggör för blivande föräldrar att bekräfta sitt föräldraskap utan att behöva ta sig till en fysisk plats. Innovationen minskar också att föräldrar och barn utsätts för onödiga risker då smittorisken är högre i offentliga miljöer. Detta verktyg är nu en del av ordinarie arbetet på kontaktcenter. Uppemot 95% av samboende som skriver faderskapsbekräftelse använder systemet.

Varför?

Utmaningen finns i att göra det enklare för kunden att bekräfta sitt föräldraskap utan att behöva ta sig till en fysiskt plats, samt att på ett säkert och smidigt sätt kunna styrka sin identitet under det digitala mötet.

Hur?

Genom ett mycket bra samarbete mellan familjerätten och kontaktcenter har vi kunnat tillgängliggöra en videochattlösning på helsingborg.se så kan vi utan att kunden behöver skapa något konto eller ta sig till en specifik plats hålla ett digitalt föräldraskapsmöte och samtidigt upprätthålla de krav som processen enligt lag har.

Genom att båda föräldrarna legitimeras under mötet så kan vi genom tydliga rutiner bekräfta faderskapet med högsta säkerhet och utan att bryta någon sekretess. För att kunna styrka att processen har gått rätt till så behövs två vittnen. Detta kan tillhandahållas av både föräldrarna och av tjänstepersoner på kontaktcenter.

Publicerad: 29 september, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Kontakt

Namn: Lisbeth Davidsson
E-post: lisbeth.davidsson@helsingborg.se

Namn: Rickard Persson
E-post: rickard.persson@helsingborg.se