DrottningH

Drottninghög ska kännas som en självklar mötespunkt för gemenskap, nytänkande och spännande upplevelser, och vi är på god väg dit. Här finns nya bostadsområden, odlingsprojekt och lekplatser tagna direkt ur ett barns fantasi.

Sedan 2011 har det pågått ett långsiktigt utvecklingsprojekt på Drottninghög, som är en stadsdel belägen cirka 3 kilometer utanför Helsingborgs stadskärna. Samverkan och dialog har varit och är grunden för att kunna skapa en hållbar framtid på Drottninghög. Utvecklingsprojektet präglas av innovativa lösningar, som är baserade på invånarnas behov. Målet är att ha skapat en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsdel till 2035.

Drottninghög var ett av de första områdena som byggdes enligt det så kallade miljonprogrammet för att lösa bostadsbristen. Dessa typer av områden blev kända för (eller kanske ökända) för sin monotona utformning och brist på mångfald.

Två personer möts i växthuset på Drottninghög.