Vad?

Vi skaffar oss ännu bättre tentakler ut i Sveriges härliga Startupscen tillsammans med den icke vinstdrivande organisationen Ignite Public. De hjälper oss, några av stadens innovationsledare, intraprenörer och designers, att handplocka startups från sitt nätverk som får presentera sina lösningar för oss i två sessioner under året. Om vi tycker att något av bolagen har en lösning som vi vill testa, inleder vi ett samarbete och utvecklar en innovationspilot tillsammans.

Varför?

Många verksamheter inom offentlig sektor har utmaningar kopplade till innovation och digitalisering men har begränsad kontakt med Sveriges startupscen där unga bolag tillämpar nya teknologier och nya affärsmodeller. Genom att koppla ihop dessa två – Helsingborgs behov med innovativa, handplockade startups – kan nya lösningar på problem skapas och testas i små piloter.

Vi tror inte att vi löser utmaningarna själva – vi behöver hitta ännu bättre samarbeten med akademi, näringsliv och civilsamhälle. Det här är ett av många steg vi behöver ta för att förbättra dessa samarbeten och kontakter.

Hur?

Under året kommer två matchningssessioner att ske då ett helt gäng startups kommer presentera sina lösningar för oss. Om något bolag verkar ha en särskilt intressant lösning som vi tror skulle kunna passa hos oss, går vi vidare och gör en innovationspilot tillsammans.

Effektmål

Ökat nätverk med unga startupbolag runt om i Sverige

  • Drivs av

    Stadsledningsförvaltningen

  • Kategori

    Digitalisering & Teknik

  • Estimerad budget

    100000 kr

Kontakt

Namn: Tommy Boije
E-post: tommy.boije@helsingborg.se

Länkar