Digitalisering & Teknik

Matcha behov och starta innovationspiloter med Ignite Public

Realiserad

Matcha behov och starta innovationspiloter med Ignite Public

Vad?

Vi skaffar oss ännu bättre tentakler ut i Sveriges härliga Startupscen tillsammans med den icke vinstdrivande organisationen Ignite Public. De hjälper oss, några av stadens innovationsledare, intraprenörer och designers, att handplocka startups från sitt nätverk som får presentera sina lösningar för oss i två sessioner under året. Om vi tycker att något av bolagen har en lösning som vi vill testa, inleder vi ett samarbete och utvecklar en innovationspilot tillsammans.

Varför?

Många verksamheter inom offentlig sektor har utmaningar kopplade till innovation och digitalisering men har begränsad kontakt med Sveriges startupscen där unga bolag tillämpar nya teknologier och nya affärsmodeller. Genom att koppla ihop dessa två – Helsingborgs behov med innovativa, handplockade startups – kan nya lösningar på problem skapas och testas i små piloter.

Vi tror inte att vi löser utmaningarna själva – vi behöver hitta ännu bättre samarbeten med akademi, näringsliv och civilsamhälle. Det här är ett av många steg vi behöver ta för att förbättra dessa samarbeten och kontakter.

Hur?

Under året kommer två matchningssessioner att ske då ett helt gäng startups kommer presentera sina lösningar för oss. Om något bolag verkar ha en särskilt intressant lösning som vi tror skulle kunna passa hos oss, går vi vidare och gör en innovationspilot tillsammans.

Sammanfattning: De interaktioner vi haft med Ignite Public får ändå sammanfattningsvis sägas vara värdefulla. Att hitta ett interface mot startup-sverige är tidskrävande och den avgift vi betalat kan jämföras mot den arbetstid vi själva hade behövt lägga för att hitta, träffa och boka träffar med den stora mängd bolag vi haft möjligheten att matcha behov mot. Väl investerade medel på det sättet, då också outputen av en handfull möjligheter med några startups gör att vi kan kamma hem effekten på lite längre sikt. Under 2023 utvecklas några piloter om allt går som det är tänkt.

Utförligare rapport finns under filer.

Lärdomar

De interaktioner vi haft med Ignite Public får ändå sammanfattningsvis sägas vara värdefulla. Att hitta ett interface mot startup-sverige är tidskrävande och den avgift vi betalat kan jämföras mot den arbetstid vi själva hade behövt lägga för att hitta, träffa och boka träffar med den stora mängd bolag vi haft möjligheten att matcha behov mot. Väl investerade medel på det sättet, då också outputen av en handfull möjligheter med några startups gör att vi kan kamma hem effekten på lite längre sikt. Under 2023 utvecklas några piloter om allt går som det är tänkt.

Utförligare rapport finns under filer.

Publicerad: 3 maj, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökat nätverk med unga startupbolag runt om i Sverige

Resultat

Utöver det nätverk som skapats utifrån matchningstillfällena så kommer även upp till 4 piloter utforskas tillsammans med startups.

  • Drivs av

    Stadsledningsförvaltningen

  • Kategori

    Digitalisering & Teknik

  • Estimerad budget

    100000 kr

Kontakt

Namn: Karolina Ekerlund
E-post: karolina.ekerlund@helsingborg.se

Länkar