Vad?

Trots introduktionen av GDPR för flera år sedan, har förmågan att enkelt se vem som har vilken information om dig inte har materialiserats. Vi vill utforska blockchain-tekniken för att se om det kan hjälpa medborgarna att bli ägare till sina personuppgifter som genereras av offentlig förvaltning. Vi vill även utforska om medborgare kan dela sina uppgifter till och mellan flera olika leverantörer av stadstjänster.

Helsingborgs stad är med i DLT4EU, ett effektdrivet acceleratorprogram för att tillhandahålla praktiska lösningar på brådskande utmaningar inom cirkulär ekonomi och digitalt medborgarskap, två kritiska områden med stor inverkan på en socialt rättvis och miljöansvarig europeisk ekonomi.

 

Varför?

Vi vill hjälpa medborgarna att bli ägare till deras personuppgifter som genereras av offentlig förvaltning och för det andra att kunna dela sina uppgifter till och mellan flera leverantörer av stadstjänster. Den viktigaste upplevda barriären för att förverkliga detta koncept är att varje stadstjänstleverantör har en annan juridisk struktur som saktar ner eller i vissa fall förhindrar datadelning – medborgardata fångas i silor inom och mellan tjänsteleverantörer. Dessutom är typer och format för datainsamling bitvis och förhindrar en mer helhetssyn på medborgarnas offentliga behov. 

Hur?

Som en del av DLT4EU-acceleratorn undersöker vi med vårt venture-team AID:Tech hur vi kan använda blockchain-teknik för att lösa dessa problem. En potentiell lösning är en dataplånbok  som laddas ner till din enhet och är ansluten till Mitt Helsingborg-appen. Inuti appen skulle du då ha funktionalitet för att se och kontrollera vilken data som delas med staden.

Effektmål

Ökad kontroll och säkerhet av invånares personuppgifter

Effektmål

Att invånare kan dela sina uppgifter till och mellan flera leverantörer av stadstjänster

 • Kategori

  Digitalisering & Teknik

 • Teknologier

  Blockchain

 • Sektor

  Data, Medskapande, Social innovation

 • Partners

  AID:Tech, DLT4EU, Hbg Works

Kontakt

Namn: Max Larcombe
E-post: Max.Larcombe@helsingborg.se