Trygghet

Digital tolk

Skalas upp

Digital tolk

Vad?

Vi har utvecklat och testat att använda oss av digital tolk i mötet med våra klienter.

Varför?

Det är ibland svårt att få tag på tolk till alla samtal där det behövs. Även med tolk finns ingen garanti för att termer översätts korrekt och begripligt.

Hur?

En tolkningsapp har testats tillsammans med medarbetare som talar arabiska, turkiska och holländska. Appen lär sig att känna igen ord och begrepp ju mer den används.

Publicerad: 9 juni, 2020
Senast uppdaterad: 9 november, 2023

Effektmål

Minskat behov av tolktjänster i staden med 40%

Effektmål

Ökad trygghet hos våra klienter i samband med användande av tolk i samtal med stadens personal

Effektmål

Ökad tillgänglighet av tolkar

Invånarinvolvering

Appen har testats med klienter på Socialförvaltningen.

 • Drivs av

  Arbetsmarknadsförvaltningen / Socialförvaltningen / Stadsledningsförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi öka invånarnas trygghet och säkerhet?

 • Kategori

  Trygghet

 • Teknologier

  Applikation / Automatisering/RPA

 • Estimerad budget

  350000 kr

 • Kostnad hitintills

  350000 kr

 • Sektor

  Digitalisering

 • Partners

  Digitaliseringsavdelningen

Kontakt

Namn: Jonas Lindelöf
E-post: Jonas.Lindelof@helsingborg.se

Namn: Lisbeth Davidsson
E-post: lisbeth.davidsson@helsingborg.se