Trygghet

Digital tolk

Idé utforskas

Digital tolk

Vad?

Vi utvecklar och testar att använda oss av digital tolk i mötet med våra klienter.

Varför?

Behovet av tolkningstjänster finns i olika utsträckning hos alla förvaltningar i staden. Ska förvaltningarna boka tolk idag behövs det bokas 48 timmar i förväg. Sker akuta tolkbehov kan förvaltningarna försöka ringa tolksamordnare för att få en tolk på plats.

Handledare ser ett behov av tolkning som sker opartisk, är mer tillgänglig och där ingen tredjeparts är involverad för garanterad sekretess. Staden vill erbjuda en tryggare och bättre service till invånare.

Hur?

En tolkningsapp har testats tillsammans med medarbetare som talar arabiska, turkiska och holländska. Vi utforskar nu andra språkmodeller som möjligtvis ger bättre träffsäkerhet i översättningen.

Publicerad: 9 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

En tillgänglig tolk som är korrekt, neutral, opartisk och som får mig som invånare att känna mig trygg

Effektmål

Ökad tillgänglighet av tolkar

Effektmål

Minskat behov av tolktjänster i staden med 40%

Invånarinvolvering

Appen har testats med klienter på Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningen.

 • Drivs av

  Arbetsmarknadsförvaltningen / Socialförvaltningen / Stadsledningsförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi öka invånarnas trygghet och säkerhet?

 • Kategori

  Trygghet

 • Teknologier

  Applikation / Automatisering/RPA

 • Estimerad budget

  350000 kr

 • Kostnad hitintills

  350000 kr

 • Sektor

  Digitalisering

 • Partners

  Digitaliseringsavdelningen

Kontakt

Namn: Jonas Lindelöf
E-post: Jonas.Lindelof@helsingborg.se

Namn: Lisbeth Davidsson
E-post: lisbeth.davidsson@helsingborg.se

Namn: Karolina Ekerlund
E-post: karolina.ekerlund@helsingborg.se