Digitalisering & Teknik

Grunden för den datadrivna staden

Realiserad

Grunden för den datadrivna staden

Vad?

31 mars 2022 lanserades fyra tjänster som gör att vi kan jobba mer med data i staden: Datavalvet, Datatorget, Smarter City Lab och Öppna Data.

En smart, hållbar, demokratisk och omtänksam stad använder data för att förbättra sina verksamheter och fatta bättre beslut.

Varför?

Helsingborgs stad står inför stora samhällsutmaningar med ökat kostnadstryck på grund av demografiska förändringar och ökat krav på service. För att möta dessa utmaningar krävs ett radikalt nytänk där tillgången till data är central för att lyckas.

Genom att tillhandahålla stadsgemensamma plattformar som möjliggör direktkommunikation mellan verksamhetssystem och tillgängliggörande av stadsgemensam data, skapar vi förutsättningar  för förvaltningarna att korta sina ledtider, frigöra resurser och tillhandahålla nya personanpassade tjänster.

Utmaningen i initiativet är att  säkerställa att de plattformar och verktyg som är tänkta att användas verkligen fungerar i staden.

Hur?

För att olika verksamhetssystem ska kunna kommunicera med varandra så behöver vi testa tre olika plattformar; Friends (systemintegrationsprgramvara), krakenD (API Gateway programvara) och RabbitMQ (meddelandetjänstprogramvara).

För att lagra och tillgängliggöra stadsgemensam data kommer vi att använda oss av en hybrid lösning (moln & on-prem) från Microsoft. Plattformen kommer också med avancerade verktyg för datadriven innovation.

Sist, men inte minst, kommer vi att bygga upp ett AI-labb i staden som kommer hjälpa förvaltningarna att snabbt test sina idéer inom AI samt bidra till att stärka samarbetet med akademin och näringslivet kring tillämpad AI.

Komponenterna och plattformarna som vi kommer att använda oss av är kända sedan tidigare (men nya för staden) men för att kunna utvärdera deras värde och relevans behöver vi produktionssätta dem i större pilotkontext.

Publicerad: 19 mars, 2021
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

En teknisk miljö som möjliggör att olika typer av verksamhetssystem kan kommunicera med varandra i realtid.

Resultat

Datatorget är stadens nya plattform som låter stadens olika verksamhetssystem prata med varandra. Nu kan våra system dela förmågor och data i realtid, något som tidigare krävt dyra och ofta föråldrade verktyg. Med Datatorget blir det alltså möjligt att samarbeta mer mellan team, avdelningar och förvaltningar. Datatorget hjälper stadens organisationer  i den digitala transformationen.

Effektmål

En teknisk miljö som möjliggöra att vi på ett säkert sätt kan lagra och tillgängliggöra stadsgemensam data för olika ändamål.

Resultat

Datavalvet, kan vi på ett säkert sätt, kommer att samla och lagra data från stadens verksamheter. Data  behöver struktureras och vara av god kvalitét vilket vi säkrar genom Datavalvet. Senare kan datan användas för vidare analys, som i sin tur hjälper oss att förstå hur vi ska utveckla våra tjänster gentemot våra invånare och företagare.

Effektmål

En teknisk miljö som möjliggör snabb testning och produktionssättning av AI-tillämpningar.

Resultat

Smarter City Lab är stadens nya labb för AI, artificiell intelligens. Vi hjälper stadens verksamheter att snabbt testa och utvärdera era AI-idéer. Smarter City Lab erbjuder även AI-utbildning för chefer och ledare så att våra beslut baseras på kunskap.

Effektmål

Ny plattform för öppna data för att stärka samarbeten

Resultat

Ny plattform för öppna data. I snart tio år har vi arbetat med att dela med oss av data till allmänheten. Med den nya plattformen vill vi stärka samarbeten på både regional och nationell nivå – och förenkla arbetet för oss själva.  Metasolutions är ny leverantör av plattform och besök vår nya dataportal.

Invånarinvolvering

Ingen involvering av invånare i den tekniska lösningen men användandet av den tekniska lösningen kommer gynna invånarna.

Kontakt

Namn: Magnus Lindhe
E-post: Magnus.Lindhe@helsingborg.se

Namn: Heidi Sundin
E-post: Heidi.Sundin@helsingborg.se