Digitalisering & Teknik

Augumented Sandbox; en gemensam AR-plattform

Skalas upp

Augumented Sandbox; en gemensam AR-plattform

Vad?

Augumented Sandbox är en stadsgemensam lösning för upplevelser av AR (Augumented Reality eller förstärkt verklighet på svenska). Vi på Hbg Works har under året fått ett antal förfrågningar om hjälp och stöd kopplat till utforskande innovationsprojekt och har tagit oss an dessa som innovationspiloter och byggt ”minsta möjliga lösning” i form av prototyper. Vi insåg snabbt att många av behovsägarna runt om i våra verksamheter vill göra ungefär samma sak med lite lokala variationer, och så föddes idén om att skapa en gemensam plattform för AR som kan agera möjliggörare för fler initiativ kopplat till den här tekniken framöver.

Projektet adresserar AR-upplevelser för byggda miljöer i staden, och dialoger kopplade till dessa. Att kunna se en byggd miljö innan den har uppstått och kunna ge feedback på den, blir möjligt med AR-lösningen. Samtidigt vill vi i dialoger ta intryck från Helsingborgarnas egna förslag, och bygger vidare på det vi lärt oss kring att använda AR i dialoger med barn och lekplatser. På kultursidan blir samma lösning intressant när det planeras för AR-inslag i utställningar. Där vill man kunna uppleva ett utökat 3D-innehåll i ett uställningsrum genom att besökaren pekar på punkter i utställningen med sina telefoner. I skolan vill man kunna dela på 3D-objekt, sätta ut 3D-objekt i miljöer utomhus eller skapa gallerier av 3D-objekt med QR-koder så att det blir möjligt att sätta ut objekten i AR-format. Detta öppnar upp för mängder av intressanta tillämpningar inom språkundervisning, matte, historia osv.

Varför?

Augumented Reality är ingen ny teknik, den har funnits i våra telefoner länge. Vem minns inte hur bomben ”Pokemon GO” slog ner som en bomb för några år sedan, då plötsligt alla skulle knata omkring på stan och jaga virtuella figurer i AR-format i sina mobiltelefoner.

Tekniken har mognat sedan dess, nu går det att göra mycket direkt i en webbläsare som bara var möjligt i en app tidigare. Stora möbelföretag och liknande erbjuder idag sina kunder att sätta ut objekt hemma i vardagsrummet direkt i webbläsaren och med telefonens kamera.

Vi vill att de som är behovsägare och idébärare i Helsingborgs stad skall ha en gemensam miljö för att utforska tekniken och skapa upplevelser. På det sättet kan vi lära tillsammans, dela resurser och utveckling kring en teknik som är stadd i snabb rörelse och som kommer öka ännu mer i användning framöver då vi går mot en framtid då den immersiva tekniken omsluter oss mer och mer.

Hur?

Genom att sammanföra behovsägare från olika förvaltningar under samma projekt och bygga en mer generell och självgående lösning så tror vi att vi kan möta behoven med samma tekniska lösning. Om vi dessutom bygger den på vår etablerade webbplattform så får vi en baksida där vi redan har en etablerad organisation av webbredaktörer. Inlärning och onboarding blir således enkel, snabb och billig jämfört med att introducera kollegor i ett nytt system.

Då AR-tekniken är ny för många så finns det mycket föreställningar om wow-faktor, men färre konkreta erfarenheter. Detta vill vi möta upp med en lösning som så många som möjligt kan skapa AR-upplevelser i. Genom att knyta ihop trådarna från tidigare prototyper (i projekten Pladdra, Lära matte i rörelse, Helsingborgsrummet, Barnens H22 och 72 på H22) och skapa nya upplevelser baserade på nya förfrågningar tror vi att vi kommer betydligt billigare och effektivare undan än om varje behovsägare och projekt hade ”byggt sin egen app”.

Under hösten bygger vi en plattform där kollegor från Kulturförvaltningen, Stadsbyggnads, Stadslednings- och Skol- och fritidsförvaltningen kan fortsätta utforska och testa AR-upplevelser i verksamheten. Vi driver det som en innovationspilot då det finns en stor mängd osäkra faktorer kopplat till upplevelserna, och de värden vi tror oss ana i detta bara är i sin linda.

Publicerad: 24 november, 2022
Senast uppdaterad: 29 september, 2023

Effektmål

Effektivare dialoger kring byggda miljöer i staden

Effektmål

Nya sätt att presentera innehåll i kulturupplevelser

Effektmål

Nya sätt att med digital teknik skapa värde i en mängd olika skolämnen, matte exempelvis

Effektmål

Högre livskvalitet genom nyttjande av data

Invånarinvolvering

Barn i skolåldern har varit med och utformat de tidigare prototyperna kopplat till dialog i stadsrummet

Invånarinvolvering

Besökare i Helsingborgsrummet testade AR-lösningen under H22 City expo

 • Drivs av

  Helsingborgs stad / Skol- och fritidsförvaltningen / Stadsbyggnadsförvaltningen / Stadsledningsförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi förenkla invånarnas vardag med hjälp av ny teknik?

 • Kategori

  Digitalisering & Teknik

 • Teknologier

  AR

 • Estimerad budget

  450000 kr

 • Kostnad hitintills

  321280 kr

 • Sektor

  Digitalisering

 • Partners

  Hbg Works

Kontakt

Namn: Tommy Boije
E-post: tommy.boije@helsingborg.se

Namn: Maria Sjödin
E-post: maria.sjodin@helsingborg.se