Vad?

Idag handlar matsvinnsarbete ofta om att ta hand om mat i efterhand. Nu vill vi testa vi om vi kan använda vår matdata för att planera bort matsvinn i förväg.

Varför?

Stora delar av maten som produceras idag slängs – en tredjedel av den närmare bestämt. I våra skolmatsalar slängs det betydligt mindre men det handlar fortfarande om mycket mat som hamnar i soporna. Efter två års intensivt arbete med matsvinnet inom projektet SmartMat Hbg så har Helsingborgs stads skolor minskat sitt matsvinn med 48%. Vi har gått från att slänga 240 ton mat om året till närmare 120 ton. Under de här två åren har vi samlat in mycket data om vårt matsvinn i takt med att kockarna varje dag har rapporterat in kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn i en databas.

Nu undrar vi: Kan vi använda den här informationen för att planera bort framtida matsvinn? Kan vi förutse svinn innan det uppstår?

Hur?

Genom att koppla ihop matsvinnsdata med andra typer av data (till exempel från menyer, livsmedelsinköp och frånvarostatistik) undersöker vi om en AI-lösning kan hjälpa oss att förutse matsvinn innan det uppstått.

Idén är under  testning och olika typer av data har samlats in och börjat användas till att förutspå hur matsvinnet kommer se ut i förväg. Nästa steg handlar om att testa om det är rätt data vi använder och om förutsägelserna går att använda till planering.

Data vi använder:

  • Svinnregistreringar (Hanteras rapport 460)
  • Meny från Skolmaten.se  (öppen plattform)
  • Recept
  • Vi tittar på även kunna använda: livsmedelsfakturor, frånvarodata, matkömätning, väderdata.

AI-funktionerna:

Algoritmerna bakom lösningen klassificerar olika parametrar som kan påverka svinnet och hittar mönster mellan till exempel fiskpinnar och panerad fisk. Med hjälp av historisk svinndata ger lösningen sedan prediktioner på skolnivå.

Status

Det har varit svårt att få till ett automatiskt flöde från registreringen av matsvinnet till stadens centrala hantering av data, något som under tidigare tester visat sig vara viktigt för att vi ska kunna tillämpa prediktionsmodeller på ett bra sätt. Nu finns det dock ett API för registrering och hantering och vi inväntar kopplingen till systemet för egenkontrollhantering som vi kommer registrera matsvinnet i framöver. Parallellt utvecklar vi en prototyp för en matsvinnskalkylator som kan fungera som ett gränssnitt för barn och elever som vill förstå hur olika parametrar kan påverka matsvinnet.

På H22 City Expo:

 

Effektmål

Ytterligare minskat matsvinn

Kontakt

Namn: Cecilia Larsson
E-post: cecilia.larsson@helsingborg.se

Namn: Mathias Andersson
E-post: mathias.andersson3@helsingborg.se