Så här jobbar vi med forskning

I Helsingborg är forskningen en viktig pusselbit när vi jobbar med innovation. Forskningen hjälper oss att se fler och nya perspektiv på våra utmaningar, och ger oss ovärderliga insikter när vi tar fram lösningar. För oss handlar det om att omsätta kunskap till praktisk nytta – för framtidens välfärd.