Vad?

Vi vill utforska möjligheterna med eye tracking (eller blickspårningsteknik) och se om det kan hjälpa oss att bättre förstå våra elevers informationshämtning. Kan det skapa nya sätt att analysera lärandet och ge oss nya möjligheter till feedback?

Varför?

En av de största utmaningarna vi har inom skolan är att individualisera undervisningen för att möta
alla elever på den nivå där de befinner sig. Med det här initiativet vill vi se vilken skillnad det kan göra om vi kan se hur eleven tar till sig information, i vilken ordning hen tittar på olika delar i en uppgift blickspårningsteknik och få svart på vitt på på vad eleven faktiskt upptäcker i undervisningen.

Hur?

Eye tracking eller blickspårningsteknik består av en del med kamerasensorer som samlar in data om hur blicken går över en yta – de nio sensorerna sitter på insidan av ett par glasögon och följer på det sättet hur blicken går. Den andra delen består av en mjukvarudel där data från sensorerna analyseras och visualiseras och på det viset skapar ett underlag att arbeta vidare med.

Tekniken kommer testas inom ramarna för matteundervisningen på Elinebergsskolan under höstterminen 2021.

Effektmål

Ökade kunskaper om möjligheterna med blickspårningsteknik

Invånarinvolvering

Initiativet testas tillsammans med eleverna på Elinebergsskolan.

Kontakt

Namn: Osama Abbas
E-post: osama.abbas@helsingborg.se