Lärande och Etablering

Blickspårning för individualiserad matteundervisning

Testas som pilot

Blickspårning för individualiserad matteundervisning

Vad?

Vi vill utforska möjligheterna med blickspårningsteknik och se om det kan hjälpa oss att bättre förstå våra elevers informationshämtning. Kan det skapa nya sätt att analysera lärandet och ge oss nya möjligheter till feedback?

Varför?

En av de största utmaningarna vi har inom skolan är att individualisera undervisningen för att möta
alla elever på den nivå där de befinner sig. Med det här initiativet vill vi se vilken skillnad det kan göra om vi kan se hur eleven tar till sig information, i vilken ordning hen tittar på olika delar i en uppgift blickspårningsteknik och få svart på vitt på på vad eleven faktiskt upptäcker i undervisningen.

Hur?

Eye tracking eller blickspårningsteknik består av en del med kamerasensorer som samlar in data om hur blicken går över en yta – de nio sensorerna sitter på insidan av ett par glasögon och följer på det sättet hur blicken går. Den andra delen består av en mjukvarudel där data från sensorerna analyseras och visualiseras och på det viset skapar ett underlag att arbeta vidare med.

Resultat

Tekniken har testats inom ramarna för matteundervisningen på Elinebergsskolan under höstterminen 2021. Under testet har det visat sig att tekniken kan hjälpa oss att hitta skillnader i elevers informationsinhämtning – hör Osama berätta mer i den här filmen. Under första testomgången har en handfull elever fått använda glasögonen i ett separat rum och med uppgifter avsedda för testet. Under vårterminen -22 kommer tekniken testas i en klassrumsmiljö för att undersöka vad som påverkar elevens informationsinhämtning i den situationen. Vad kan vi justera i klassrumsmiljön för att underlätta för eleverna?

Status maj -23:

Under vårterminen -23 har Anneroskolan och Ättekullaskolan anslutit till initiativet och testat tekniken i sina klassrum. Insikterna från den insamlade datan håller på att sammanställas för att sedan utvärderas.

Inför höstterminen -23 planeras ett forskningsprojekt tillsammans Stockholms universitet.

Lärdomar

  • Testperioden under våren har visat att tekniken inte varit svår att använda för skolorna, det har inte funnits något behov av support.
  • Det tar dock tid att hantera den insamlade datan. Just nu uppskattar vi det till 3-4 timmar för varje inspelad kvart.
  • Tekniken är dyr, en uppsättning glasögon kostar 250 000 kr. Uppskalningsmöjligheterna ser vi därför främst i spridningen av insikterna från testerna. Pedagogiskt Center har utrustning tillgängligt till de skolor som vill testa för att tex inspireras till nya idéer eller utforska utvecklingsmöjligheter i klassrummen.
Publicerad: 26 maj, 2021
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Ökade kunskaper om möjligheterna med blickspårningsteknik

Resultat

Testet har visat att tekniken kan hjälpa oss att se skillnader i elevers informationsinhämtning och hur det spelar roll för problemlösningen.

Effektmål

Insikter om klassrumsmiljöns påverkan på informationsinhämtning.

Invånarinvolvering

Initiativet testas tillsammans med eleverna på Elinebergsskolan, Anneroskolan och Ättekullaskolan.

Kontakt

Namn: Cecilia Sörensson
E-post: cecilia.sorensson@helsingborg.se

Namn: Andreia Balan
E-post: andreia.balan@helsingborg.se