Klimat & Miljö

Studiebesök på NSR och Filbornaverket

Testas som pilot

Studiebesök på NSR och Filbornaverket

Vad?

Under besöket visar vi avfallstrappan i praktiken och hur produkter kan återanvändas och återvinnas. Besökaren bjuds på en exposé av alla de initiativ för smart resursanvändning som NSR i Helsingborg representerar med allt från återbruk och återvinning till biokol och biogas.

Öresundskrafts Filbornaverk är en av världens modernaste och effektivaste anläggningar för utvinning av energi ur restavfall. Det är en del av ett energisystem som förbrukar mycket lite primärenergi och som inte använder olja, kol eller gas. Under H22 City Expo visar vi hur energiåtervinning ur restavfall hänger samman med avfallshierarkin och hur avfall kan förvandlas till värme, kyla och el i samhället.

Ett detaljerat program för studiebesöken kommer att publiceras på https://h22.se

Händelser under expo: Sitebesök; Konferens ”Älskade, hatade koldioxid”

Plats att tagga: Filbornaverket, NSR

Publicerad: 9 juni, 2020
Senast uppdaterad: 9 november, 2023
 • Drivs av

  Öresundskraft

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Teknologier

  Energiteknik

 • Sektor

  Energi

 • Partners

  NSR

Kontakt

Namn: Göran Skoglund
E-post: goran.skoglund@oresundskraft.se