Vad?

Kan projektbaserat lärande genom AR/VR utveckla eleverna förmåga att lösa problem, utveckla att se nya möjligheter och tänka nytt?

Varför?

Skolans uppdrag är att ge eleverna möjligheter att utvecklas till demokratisk handlande individer som gör medvetna val som gynnar en hållbar framtid.  Eleverna behöver förberedas inför framtidens arbetsmarknad där förmågorna som entreprenörskap, kreativitet och problemlösning betonas.

För att skapa morgondagens innovatörer som bidra till en lösning till nutidens problem, krävs nya sätt att tänka.

En utmaning är när människor ska delar tankar och idéer är att alla inte har samma erfarenhet av att upplevt det. Tänk istället om alla kan dela upplevelse, på så sätt kan alla också diskutera möjligheter och finna lösningar.

Hur?

Hypotes: Virtuella verklighetsimulatorer utvecklar elevers kompetenser för att möta framtidens utmaningar.

Tillsammans  med elever i olika åldersgrupper skapar vi en virtuell upplevelse som adresserar nutidens verkliga problem som klimatförändringar, mental hälsa, dataskydd och den globala flyktingkrisen.

Vi testar hypotesen genom att:

  • Studera elevernas förmåga att lösa olika scenarier genom att jämföra AR/VR med traditionella metoder.
  • Jämföra hur inlärningsförhållanden skiljer sig i att använda AR/VR kontra samma stoff som levereras genom traditionella undervisningsmetoder.
  • Mäta förhållandet mellan elever som aktivt tränats i att använda AR/VR och förmågan att implementera tänket i traditionell undervisning.

Effektmål

Utvecklad problemlösningskompetens

Invånarinvolvering

Utforskas och testas tillsammans med eleverna på Gläntanskolan.

Kontakt

Namn: Daniel Erlandsson
E-post: daniel.erlandsson@helsingborg.se