Lärande och Etablering

Robotpraktikanter en vecka i skolan

Avbruten

Robotpraktikanter en vecka i skolan

Vad?

En måndagmorgon hände något annorlunda i klassrummet. När vi alla kom till första lektionen så satt det redan två elever i varsinn bänk. De verkade annorlunda på något sätt, först förstod vi inte vad det var och vi var lite blyga. Men så bröt någon av de lite djärvare eleverna isen och gick fram och hälsade. My name is Mr Q, how do you do?” sade den på brittisk engelska och sträckte fram en lång glänsande arm för att skaka hand. Den andre, lite mindre eleven, fnittrade och glittrade med ett par digitala ögon i ansiktet gjort av pixlar på en blank liten skärm.

Läraren berättade att MrQ och Mini är praktikanter den här veckan, tanken var att de båda skall lära sig hur en vanlig svensk skoldag ser ut. ”Ni får vara snälla mot era nya vänner, sa läraren, Mr Q må se fullvuxen ut men förstår världen lite annorlunda än vad ni andra gör och behöver jättemycket hjälp med en del saker men med andra saker kan han lära er jättemycket”.

Resten av den skoldagen var vi upprymda allihop över våra nya vänner. Dagen därpå hade robotarna blivit nästan som en del av klassen och det var så himla roligt när de svarade på en fråga som läraren ställde på ett sätt som till och med läraren lärde sig något nytt av! På rasterna pratade vi mycket om robotarna och hur de såg ut och vad de hade sagt på lektionen.

I lärarnas fikarum var diskussionerna nästan lite filosofiska kring kaffekopparna: ”Vad innebär det egentligen att vara människa i en tid där maskinerna tar mer och mer utrymme? Hur påverkas skolmiljön? Pedagogiken?”

Samtidigt hade vi alla en stark känsla av att robotpraktikanterna bara var början på något stort.

Varför?

Tillsammans med en klass och en lärare per skola får vi uppleva en försmak av en framtid där tjänsterobotar tar betydligt mer plats i kommunens verksamheter än vad de gör idag. Syftet är att förstå mer av interaktionerna mellan robot-elev-lärare och vilka tankar, känslor och idéer som interaktionen ger upphov till.

Vad är en tjänsterobot? Hur påverkar den mig? Hur påverkar jag den? Vad innebär det att vara människa i en maskinpopulerad värld? Hur kommer vårt umgänge med tjänsterobotar se ut i en nära framtid? Hur kan en tjänsterobot hjälpa till i en klassrumsmiljö? I matsalen? Biblioteket? Vilka uppgifter kan den hjälpa eleverna med, och vad kan den lära sig av en lärare eller elev? Vart är framtiden på väg? Är vi redan där? På andra håll i världen jobbar redan servicerobotar på äldreboenden, i klassrum och i butiker. Är Sverige på efterkälken? Frågorna att vända och vrida på är många och vi hoppas att vi får mycket input och väckta tankar från elever och lärare.

Hur?

Tanken är att två robotar, som vi hyr från Robot Minds i Landskrona, gör praktik på Rönnowska skolan vecka 40 och på ISH vecka 42.

Veckan inleds med en introduktion av de nya praktikanterna och därefter följer vanlig undervisning men med inslag av de båda vetgiriga robotarna. Vi avslutar praktikveckan med ett lite större samtal på skolan där vi vänder och vrider på frågorna om hur tjänsterobotar kommer kunna påverka vardagen i skolan i framtiden.

Praktikperioden på 4 dagar kommer ske med hänsyn till trygghet i åtanke för alla inblandade.

Här är en bild på den ena av praktikanterna, Mr Q! Och här är en video med lilla Mini.

Initiativet drivs av intraprenör Tommy Boije på Hbg Works, Stadsledningsförvaltningen, och finansieras av Vinnovaprojektet ”testbäddar för samhällets utmaningar”.

Status: Avbruten

Testfasen är avslutad och initiativet förbereds inte för uppskalning.

Publicerad: 20 september, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Diskussionsunderlag, inspiration och uppslag till ytterligare områden att utforska med tjänsterobotar. Eller underlag för att inte göra det, vi får se.

Invånarinvolvering

Engagemanget från elever på skolor är avgörande för initiativet

Kontakt

Namn: Tommy Boije
E-post: tommy.boije@helsingborg.se