Trygghet

Vätgasdriven reservkraft

Idé utforskas

Vätgasdriven reservkraft

Vad?

Vi vill undersöka möjligheten att bygga in vätgaslagring i den ”ordinarie” elanläggningen och tillsammans med utbyggnad av sol och eventuellt vindel skapa en fastighet som är självförsörjande på el året runt.

Varför?

Klimatet:
Behovet av reservkraft har ökat i staden och nyligen har förvaltningen investerat i reservkraftsanläggningar till 6 vårdboenden. Dessa är dyra i investeringar och drift och går dessutom på fossil diesel vilket rimmar illa mot stadens klimatambitioner och mål att bli fossilfria till år 2030.

Ekonomi:
Reservkraft via vätgas har dessutom möjlighet att vara mer ekonomiskt lönsam då den blir en del av den ”ordinarie” elanläggningen och används året runt istället för dieselaggregat som förhoppningsvis bara kommer att testköras enligt schema.

Eleffektplan Hbg:
Genom att bygga ihop reservkraftsanläggningen med husets ”normala” eldrift så borde byggnadens effektabonnemang kunna minskas vilket är bra för både plånbok och Helsingborgs eleffektplan.

Hur?

Vi Installerar solceller och eventuellt småskaliga vindturbiner motsvarande husets årsförbrukning av el på taken. Vi installerar också en anläggning som vid överskott av egenproducerad el producerar vätgas och som vid underskott av solel (eller vid strömavbrott) omvandlar vätgasen till el.

Publicerad: 10 maj, 2024
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Minskad klimatpåverkan jämfört med dieselaggregat

Effektmål

Kostnad per förbrukad kWh på anläggningen jämfört med reservkraftsanläggning (där vi redan installerat dieselaggregat).

Effektmål

Minskat effektabonnemang på fastigheten

Kontakt

Namn: Daniel Edenström
E-post: daniel.edenstrom@helsingborg.se