Digitalisering & Teknik

Innovativt konstverk i Oceanhamnen

Avbruten

Innovativt konstverk i Oceanhamnen

Vad?

Vi vill skapa ett innovativt konstverk i Oceanhamnen som skapar en upplevelse, visar på teknik (tre rör ut) i området och som samskapas med olika intressenter. Inslag av eld kan bli en symbol för satsningen tre rör ut och lyfta fram att Oceanhamnen är en stadsdel som genererar ren energi. Det skapar också stämning på platsen och fångar historien med brinnande eld som funnits vid energiverket.

Varför?

Något som blir mer och mer aktuellt i takt med att vi förtätar våra städer är platser där det oförutsedda kan uppstå. Konsten betyder lika mycket för det offentliga rummet och vi vill uppmuntra spontana och oväntade händelser i mellanrummet mellan husen, händelser som skapar mervärde för många.

Hur?

Vi kommer att använda teknik på ett nytt sätt, göra det pedagogiskt men även ge en konstupplevelse.

Matavfallet från husen i Oceanhamnen producerar biogas. Då uppstår även mysgas som vi vill använda i konstverket. Vi skapa detta konstverk tillsammans med NSVA, Öresundskraft och fastighetsägare.

Lärdomar

Konstverket Hamngäst är på plats i Oceanhamnen och med det är piloten genomförd och testet avslutat. Varje enskild plats är unik och behöver hanteras utifrån sina egna förutsättningar. Det är därför ovisst om fler liknade konstverk kommer att tas fram för att smycka staden.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Inslag av eld kan bli en symbol för satsningen tre rör ut och lyfta fram att Oceanhamnen är en stadsdel som genererar ren energi.

Resultat

Konstverket är på plats och ser ut att kunna få den identitetsskapande funktion för stadsdelen som vi hoppats på.

 • Drivs av

  Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Kategori

  Digitalisering & Teknik

 • Teknologier

  Energiteknik

 • Sektor

  Energi / Kultur / Offentlig miljö / Stadsbyggnad

Kontakt

Namn: Sara Schlyter
E-post: sara.schlyter@helsingborg.se