Lärande och Etablering

Digital arbetsträning

Avbruten

Digital arbetsträning

Vad?

Nu utforskas möjligheten att arbetsträna digitalt på distans, med hemmet som arbetsplats. Två spår testas nu: förberedande och överbryggande inför arbetsträning. Det vill säga hur stödet inför en arbetsträning ska fungera, samt arbetsträningsuppgifter i hemmet.

Varför?

Arbetsträning är ett viktigt verktyg för att invånare, som av olika anledningar har en minskad arbetsförmåga, ska kunna komma tillbaka till arbetslivet. Men hur arbetstränar man för att möta nya förutsättningar på arbetsmarknaden? Det senaste dryga året har gett oss en ny syn på vad en arbetsplats egentligen är. Att utgå från hemmet som arbetsplats ger helt nya möjligheter.

Det kan också bli lättare att nå målgrupper som tidigare varit svåra att nå, till exempel människor med social fobi som isolerat sig i hemmet. Just krav på social förmåga och krav på att utföra en given arbetsuppgift kan bli ett onödigt hinder i invånarens process. Att plocka bort kravet på att vara i ett socialt sammanhang kan vara till stor hjälp för många för att ta de första stegen tillbaka till ett arbete.

Hur?

En projektgrupp. med en arbetsterapeut, en guide och en matchare, analyserar behov och utvecklar ett koncept tillsammans med invånare och näringsliv. Ett första test med invånare har gjorts och gruppen går nu vidare med lärdomar för att ytterligare vässa konceptet.

Lärdomar

Den testade metoden fungerade som ett första steg mot en arbetsträning och kan vara ett sätt att kort tiden tills en person är redo för en arbetsträning. Men det var svårare att få till den faktiska arbetsträning helt och hållet på distans.

Dessutom såg testgruppen en risk att konceptet digital arbetsträning har en inlåsningseffekt i det att det riskerar att stärka en vana som hemmasittare.

Publicerad: 6 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Invånarinvolvering

Invånare är delaktiga i hela processen, från att identifiera behov till att utforma konceptet och testa det.

Kontakt

Namn: Sabuha Cetinkaya
E-post: sabuha.cetinkaya.helsingborg.se