Hälsa

Omtanke Helsingborg – Från ensamhet till gemenskap

Skalas upp

Omtanke Helsingborg – Från ensamhet till gemenskap

Vad?

Projektet kommer utforska hur vi kan få människor att enklare ta steget från att vara ofrivilligt ensam till att ta del av de möjligheter av social gemenskap som finns i staden, Vi kommer också kartlägga de sociala arenor som finns, samt undersöka vad som saknas för att möta behoven.

Varför?

Många lider av ofrivillig ensamhet i alla åldersgrupper vilket leder till både psykisk och fysisk ohälsa. Utifrån ett förvaltningsperspektiv leder ofrivillig ensamhet även till förlängda kontakter och ökad återfallsrisk och därmed högre konsumtion av våra tjänsten.

Hur?

Djupintervjuer med invånare, enkäter på dialog Helsingborg samt intervjuer med personal som i sitt arbete möter ensamma. Behoven som identifieras tas in i workshops med personal, frivilligorganisationer och invånare.

Projektet har nu beviljats medel för att skalas upp under 2 år, 2022-2023.

Vi har bland annat börjat med ett pratcafé på Söder i Helsingborg dit alla är välkomna för att fika och prata med oss eller med varandra.

Publicerad: 11 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 8 februari, 2023

Effektmål

Minskat behov av socialt stöd pga minskad ohälsa och ökad livskvalitet kopplad till ofrivillig ensamhet

Effektmål

Ökad samverkan mellan olika aktörer i Helsingborg stad för att motverka ofrivillig ensamhet

Invånarinvolvering

Invånare deltar genom Dialog Helsingborg, djupintervjuer samt workshops

Kontakt

Namn: Bitte Wikström
E-post: bitte.wikstrom@helsingborg.se

Namn: Charlotta Schön
E-post: charlotta.schon@helsingborg.se