Trygghet

Trygghetsstärkande åtgärder på Dalhemsbron

Avbruten

Trygghetsstärkande åtgärder på Dalhemsbron

Vad?

Bron mellan Anneroskolan och Dalhem centrum upplevs som otrygg på grund av ungdomar som uppehåller sig där. Några av dessa ungdomar har rapporterats kasta sten, skjuta fyrverkerier samt attackera väktare och blåljuspersonal.

Varför?

Tidigare har åtgärder testats såsom beskärning av vegetation, uppförandet av ett konstverk i anslutning till den södra sidan av bron samt etableringen av en uteservering till den lokala pizzerian på den norra sidan av bron. Trygghetsvärdar och väktare patrullerar även i centrumet, på skolan och i området. Åtgärderna till trots så fortsätter ungdomar att hänga på bron, verka hotfullt samt störa den allmänna ordningen.

Hur?

Vi vill undersöka vilka tekniska möjligheter som finns på marknaden idag, testa nya appliceringar av befintlig teknik samt eventuellt även utveckla ny teknik i syfte att skapa lösningar som kan avhjälpa oroligheterna på bron. Visionen är att involvera näringslivet, invånare i närområdet och skolan för att ta fram en innovativ prototyp att testa.

Lärdomar

Det projektet som handlade om Trygghetsstärkande åtgärder på Dahlhemsbron avbröts eftersom problemen som var på bron var ett symptom på problemen i området. Nu har vi startat upp ett nytt projekt som handlar om hela Dalhem för att ta ett helhetsgrepp.

Publicerad: 17 mars, 2021
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Vi förväntar oss färre inrapporterade brott, mindre skadegörelse samt en ökad trygghet bland invånare som rör sig i området.

Kontakt

Namn: Andrée Olsson Lilja
E-post: andree.olssonlilja@helsingborg.se