Klimat & Miljö

Haffa: dela, cirkulera, återanvänd!

Skalas upp

Haffa: dela, cirkulera, återanvänd!

Vad?

Haffa är ett koncept och en digital plattform för att dela med oss av våra prylar och resurser, återanvända möbler och produkter istället för att alltid köpa nytt och skicka det gamla till återvinning.

Istället för att varje verksamhet alltid köper nya möbler och prylar till sig själva- vill vi bli bättre på att dela med varandra. Och vi vill veta hur länge våra saker lever i våra verksamheter. Kan vi följa en återbrukad kontorsstol när den vandrar från att vara nyinköpt till att användas av fler olika förvaltningar under sin livstid? Hur mycket kan vi minska vårt klimatavtryck genom att cirkulera mera?

Varför?

Vår planet klarar inte mer konsumtion av nya prylar. ”Den ekologiska skuldens dag” inföll 22 Augusti år 2020. I Sverige inföll dagen redan i mars. Efter passerat datumet lever vi på mer resurser under året än vad jorden klarar att bidra med. Ångestladdat, eller hur!

Vi behöver således alla dra vårt strå till stacken för att hushålla våra gemensamma resurser. Den här innovationspiloten utgår från tanken att många har behov av att uppleva att små val på jobbet kan bidra till att minska vår organisations klimatavtryck i det stora hela. Att sopsortera i fikarummet räcker inte långt- vi behöver fler sätt att till vardags känna oss pyttelite mer som klimathjältar.

Vi tror att en digital tjänst som ”Haffa” kan bidra till att man som medarbetare i Helsingborgs stad kan dra ett litet strå till stacken i miljöarbetet genom att bidra till en mer delningsbaserad ekonomi och cirkulär användning av planetens resurser.

Som om inte det vore nog så bidrar lösningen kanske, förhoppningsvis, till en mer ansvarsfull användning av välfärdens skattemedel när mindre medel läggs på konsumtion av nyproducerade varor.

Hur?

Det här löser vi såklart inte med bara en digital plattform, det vet vi ju, men vi kan bidra till att göra processen enklare.

Vi tänkte börja arbetet med en ”intern blocket” där vi tar oss an en objektskategori i taget. I första hand jobbar vi med återbruket och de möbler som finns kopplade dit.

Vi bygger vidare på det vi redan har, ger varje objekt ett ID och någon form av märkning (QR-kod) och funktioner för att tagga objektet med plats, livscykelmärkning, koppling till transportslag och notis till ”säljare” och ”köpare” såväl som till återbrukets personal.

Under hösten 2020 gjorde vi en första version av appen med hjälp av medel från SFF. Härnäst vill vi fortsätta att utveckla konceptet att också innefatta fler förvaltningar.

Under 2022 utvecklades och testades en delningsfunktion där en inte bara kan hämta och lämna prylar utan också dela med varandra, både inom och mellan förvaltningar.

Under 2023 lanserades Haffa fullt ut på Återbruket.

Under 2024 kommer Haffa bidra till digitalisering av Jutans verksamhet.

Här kan du testa Haffa, scanna QR-koden längst ner på sidan!

Publicerad: 22 september, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Minskat inköp av nya möbler och prylar

Effektmål

Minskat klimatavtryck genom ökad delning av interna resurser

Effektmål

Medarbetare upplever att de kan göra skillnad med smarta klimatval

Invånarinvolvering

Detta initiativet involverar inte invånare i någon större utsträckning.

Kontakt

Namn: Petter Andersson, Digitaliseringsavdelningen
E-post: petter.andersson@helsingborg.se

Namn: Joakim Larsson, Digitaliseringsavdelningen
E-post: joakim.larsson2@helsingborg.se

Namn: Linn Frick, Avdelningen för Innovation och Transformation
E-post: linn.frick@helsingborg.se