Lärande och Etablering

Foni utvecklar förskolebarnens läskunskaper

Avbruten

Foni utvecklar förskolebarnens läskunskaper

Vad?

Vi vill utveckla en digital lösning med fokus på läs-, språk- och matematikutveckling utifrån en befintlig och beprövad analog metod.

Varför?

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin fonologiska medvetenhet och ge dem möjlighet att utveckla läskunskaper på ett sätt som ger dem en god tilltro till sin egen förmåga och en god grund inför kommande skolgång samt öka chanserna för dem att genomföra sin utbildning på lång sikt.

Hur?

I första hand undersöker vi om det är en app som ska utvecklas och just nu utforskar vi möjligheterna kring det samtidigt som vi utvecklar och testar en första prototyp.

Publicerad: 19 maj, 2023
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Utvecklade läskunskaper hos förskolebarn

Invånarinvolvering

Lösningen kommer testas tillsammans med barnen på Ängslyckans förskola.

Kontakt

Namn: Josefin Lillsjö - Ängslyckans förskola
E-post: josefin.lillsjo@helsingborg.se

Namn: Henrik Schlüter - Ängslyckans förskola
E-post: henrik.schluter@helsingborg.se

Namn: Kenth Ljung, Stadsledningsförvaltningen
E-post: kenth.ljung@helsingborg.se