Vad?

SES är ett samlat webbaserat stöd för föräldrar och barn under en separation. I Danmark har det haft dokumenterad effekt på minskad depression och stress för föräldrarna. Helsingborg blir nu först i Sverige med att testa modellen. Vi utökar också stödet till att även rikta sig direkt till barn.

Varför?

En separation är slitsam för både föräldrar och barn och riskerar att leda till följder som stress, depression, konflikt och aggression. Att förebygga detta redan i början av separationen har visat sig ge en samhällseffekt i Danmark i minskad sjukfrånvaro.

Hur?

Vi testar nu att översätta den danska modulen till svenska, för att så småningom bygga en egen svensk version som även ska rikta sig direkt till äldre barn. Modulen innehåller konkreta verktyg för att förstå situationen och sina egna reaktioner, kommunicera med sin ex-partner, hantera konflikter och samtala med sina barn.

18 moduler riktade till föräldrar finns på svenska, arabiska och engelska tillgängliga för våra invånare. Barnmoduler är under arbete och planeras vara klara sommaren 2022.

  • Kategori

    Hälsa

  • Sektor

    Barn och unga, Digital hälsa, Digital kommunikation, Familjerätt, Föräldrar

  • Partners

    Kontaktcenter, Samarbejde Efter Skilsmisse

Kontakt

Namn: Lisbeth Davidsson
E-post: lisbeth.davidsson@helsingborg.se