Hälsa

Samarbete efter separation (SES)

Skalas upp

Samarbete efter separation (SES)

Vad?

SES är ett samlat webbaserat stöd för föräldrar och barn under en separation. I Danmark har det haft dokumenterad effekt på minskad depression och stress för föräldrarna. Helsingborg blir nu först i Sverige med att testa modellen. Vi utökar också stödet till att även rikta sig direkt till barn.

Varför?

En separation är slitsam för både föräldrar och barn och riskerar att leda till följder som stress, depression, konflikt och aggression. Att förebygga detta redan i början av separationen har visat sig ge en samhällseffekt i Danmark i minskad sjukfrånvaro.

Hur?

Vi testar nu att översätta den danska modulen till svenska, för att så småningom bygga en egen svensk version som även ska rikta sig direkt till äldre barn (2022). Modulen innehåller konkreta verktyg för att förstå situationen och sina egna reaktioner, kommunicera med sin ex-partner, hantera konflikter och samtala med sina barn.

18 moduler riktade till föräldrar finns på svenska, arabiska och engelska tillgängliga för våra invånare. Barnmoduler är nu färdiga och lanserades maj 2023: Next och Mini.

Lärdomar

Flera hundra familjer har sedan starten använt SES och vi ser att det i kombination med ändrad lagstiftning med erbjudande om informationssamtal kring familjerätt, har bidragit till att utredningarna vid tingsrätten har minskat med 25-30 % i Helsingborg med omnejd. 

Publicerad: 23 september, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Invånarinvolvering

SeS har testats och använts på våra klienter med mycket goda resultat!

 • Drivs av

  Helsingborgs stad / Socialförvaltningen

 • Utmaning

  Hur främjar vi psykisk och fysisk hälsa bland unga?

 • Kategori

  Hälsa

 • Estimerad budget

  3510000 kr

 • Kostnad hitintills

  3410000 kr

 • Sektor

  Barn och unga / Digital hälsa / Digital kommunikation / Familjerätt / Föräldrar

 • Partners

  Kontaktcenter / Samarbejde Efter Skilsmisse

Kontakt

Namn: Lisbeth Davidsson
E-post: lisbeth.davidsson@helsingborg.se