Digitalisering & Teknik

Digitalt värdskap

Testas som pilot

Digitalt värdskap

Vad?

En teknisk lösning som kan servera stadens besökare information och inspiration som är relevant för hen, här och nu.

Varför?

De digitala kraven från besökaren ökar och förändras samtidigt som de digitala plattformarna och kanalerna är oändliga. Hur undviker vi att besökaren får allt i knäet utan istället får det som är relevant. Både den information som besökaren aktivt söker men också bli inspirerad till nya upplevelser.

Hur?

Genom att hämta data från olika befintliga plattformar och samla i en produkt gör vi det enkelt och lättillgängligt för våra besökare att hitta information och inspiration här och nu. Med smarta filtreringar kan besökaren få relevant information utifrån t.ex. intressen, väder, säsong, färdsätt etc.

Vår lösning är också relevant för besöksnäringen då den kan bidra till merförsäljning för hela destinationen. Lösningen kan också bli ett verktyg som underlättar för besöksnäringen att ta hand om sina gäster på bästa sätt.

Lösningen kommer även att bidra till hållbar destinationsutveckling genom att bl.a. sprida ut besöksflödena.

I maj 2023 släpptes den första versionen, visithelsingborg.com. Denna ska nu testas på invånare och besökare.

Publicerad: 27 september, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Stärka känslan av värdskap och kundnöjdhet hos Helsingborgs besökare.

Invånarinvolvering

Eftersom målgruppen för vår lösning är besökare så är det främst dem vi kommer att engagera och intervjua i utvecklandet av prototypen.

  • Drivs av

    Stadsledningsförvaltningen

  • Kategori

    Digitalisering & Teknik

  • Estimerad budget

    500000 kr

Kontakt

Namn: Dennis Camitz
E-post: dennis.camitz@helsingborg.se