Östra Ramlösa

Östra Ramlösa ska bli en ny stadsdel i Helsingborg. Stadsdelen ska bli attraktiv, hållbar och smart – målet är att det ska vara Sveriges bästa område för barnfamiljer.

I Östra Ramlösa ska innovativa lösningar användas eller tas fram för att skapa ett hållbart boende ur alla aspekter. Fokus för området är energipositivitet, naturvärden och mobilitet och delningstjänster.

Området är 200 hektar stort och ligger drygt fem kilometer utanför centrum. Idag består marken mestadels av åkrar och därför lägger projektet stort fokus på att bevara områdets befintliga natur- och kulturvärden. Bland annat ska stora satsningar göras för att rena en bäck som löper genom området och det planeras krav på att byggmaterial som används i området ska vara fria från förorenade ämnen – just för att skydda dagvattnet. Hela området planeras utifrån framtida klimatförändringar, med hänsyn till både värmeböljor och större regnmängder.