Principer för hållbar energianvändning

Realiserad

Principer för hållbar energianvändning

Vad?

Principer för Hållbar Energianvändning är resultatet av utveckling inom energi som startade med stadsdelen H+ år 2011 och som därefter har uppdaterats . Syftet med principerna är att tydliggöra hur vi ska arbeta med energi för att åstadkomma hållbar energi för alla (mål 7) enligt de 17 globala målen (Agenda 2030). Med hållbar energi avses lösningar som bidrar till att åstadkomma klimatutsläpp och resursanvändning i enlighet med ett av de sex prioriterade områdena i Helsingborgs Klimat- och Energiplan. Och det för alla.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024
 • Drivs av

  Öresundskraft

 • Teknologier

  Energiteknik

 • Sektor

  Energi

 • Partners

  H+

Kontakt

Namn: Patrik Hermansson
E-post: Patrik Hermansson@oresundskraft.se