Demokrati

Pixla experience park – Det krävs en box för att kunna tänka utanför boxen

Avbruten

Pixla experience park – Det krävs en box för att kunna tänka utanför boxen

Vad?

Pixlapiren var ett tillfälligt projekt under åren 2016–2023, där staden lånade ut området till helsing­borgarna. Ett allemansland där kreativitet fått blomstra, idéer testas, företag startas och människor mötas. Här har varit plats för skejtare och graffare, smakupplevelser, gröna fingrar, konserter, tivolin, evenemang som Bayside och ”Vi som älskar 90-talet” och inte minst skönt strandhäng på Banana Bay. Och mycket mer. 

Varför?

Projektet Pixlapiren har varit en möjliggörare för Helsingborgare att förverkliga kreativitet och innovationer. Vår erfarenhet är att det krävs inspiration, kunskap, experimenterande och diskussion för att hitta de riktigt bra idéerna.

Men nu är det alltså dags att knyta ihop säcken. Vi avvecklar Pixlapiren, som även innefattar Banana Bay, och förbereder området för den fortsatta utvecklingen och framtida bygget av stadsdelen Oceanhamnen.

Vi återbrukar så mycket vi kan. Odlingsprojektets växter och redskap delas ut till odlingsföreningar och möbler flyttas till skolor. Fritid Helsingborg, som jobbar med aktiviteter för barn och unga, tar hand om volleybollnäten och flyttar skatebanan till skateboardhallen vid Jutan. Ljusslingorna kommer du att kunna mysa under vid Matpark Gröningen och graffittiplanken flyttas till andra graffittiytor.

Så, till sist – och framförallt – vill vi säga ett varmt tack till dig som gett Pixlapiren liv och färg dessa år!

 

Hur?

Pixlapiren låg på Oslopiren, väster om Helsingborg C. Härifrån gick Oslofärjan under många år, men sedan färjan slutade att gå låg platsen i dvala – fram till 2016. Då föddes det tillfälliga projektet Pixlapiren, där syftet var att engagera invånarna och låta dem aktivera platsen. Området delades in i rutor, så kallade pixlar, där den som ville fick förverkliga sin idé.

Nu förbereder vi området för den fortsatta utvecklingen av stadsdelen Oceanhamnen, som ska rymma både verksamheter och bostäder. Arbetet med nya detaljplaner pågår. Intentionen är att helsingborgarna ska få ett nytt badhus på platsen, Oceanbadet. Det vinnande gestaltningsförslaget, Niveau+, i arkitekttävlingen för Oceanbadet kommer också att bearbetas vidare. Förslaget togs fram av ett svensk-norskt team bestående av svenska Yellon, norska Lund+Slaatto Arkitekter samt Bjørbekk och Lindheim landskapsarkitekter. Oceanbadet är tänkt att öppna kring årsskiftet 2027–2028, medan bostäderna kommer att stå klara efter 2030.

Lärdomar

Att öppna upp platser för ”Helsingborgare som vill” innebär också ett ansvar. Det kräver att staden avsätter resurser för att möta upp invånarens vilja. En annan lärdom vi bör ha med oss med är att konceptet att skapa ”tillfälliga” platser ger konsekvenser både för aktören och avsändaren. Förutsättningarna att skapa tillfälligt innebär också att INTE skapa permanent vilket begränsar möjligheter med tid och ekonomi. Dialogen har varit stor och framgångsrik utifrån att vi har verkliga projektidéer att utgå ifrån istället för hypoteser eller framtidsvisioner.

Publicerad: 27 januari, 2020
Senast uppdaterad: 12 februari, 2024

Avbruten

Pixla piren var ett från början tidsbegränsat test i staden. Status "Avbruten" syftar till att testet är avslutat och platsen förbereds nu för fortsatt utveckling.

Effektmål

Uppstartsprojektet har för avsikt att presentera ett antal experiencepixlar till H22 cityexpot. Därefter görs en utvärdering för att möjliggöra för en framtid i vision Helsingborg 2035.

Invånarinvolvering

Vi kommer att ta hjälp av små och stora invånare både vid framtagandet- och för att testa och utvärdera våra pixlar.

Kontakt

Namn: Ola Paulsson
E-post: ola.paulsson@helsingborg.se