Vad?

Pixla experience park – en upplevelsebaserat vetenskapspark mitt i stadsrummet ger förutsättningar för kreativitet och innovationer.

 

Varför?

Projektet Pixlapiren har under fyra år varit en möjliggörare för Helsingborgare att förverkliga kreativitet och innovationer. Vår erfarenhet är att det krävs inspiration, kunskap, experimenterande och diskussion för att hitta de riktigt bra idéerna. Vi ser också att Pixla experience park gör Helsingborg till en destination för nyfikenhet, kreativitet och upplevelsefylld upptäckarstad där vi verkligen vill finna personerna som VILL något.

 

Hur?

Genom att applicera ”experiencepixlar”- upplevelsebaserade vetenskapspaviljonger tematiserade utifrån en diskussion eller vetenskap så kommer vi att skapa förutsättningar för en innovativ skola och spännande fritid som bidrar till kreativa och innovativa helsingborgare.

Pixlarna tas fram i ett unikt samarbete mellan stadens förvaltningar, föreningar och näringsliv. På så vis skapar vi upplevelser med substans förankrad i det verkliga livet.

 

Effektmål

Uppstartsprojektet har för avsikt att presentera ett antal experiencepixlar till H22 cityexpot. Därefter görs en utvärdering för att möjliggöra för en framtid i vision Helsingborg 2035.

  • Kategori

    Lärande och Etablering

  • Estimerad budget

    6000000 kr

  • Sektor

    Offentlig miljö, Stadsbyggnad

Kontakt

Namn: Ola Paulsson
E-post: ola.paulsson@helsingborg.se