Demokrati

Pixla experience park – Det krävs en box för att kunna tänka utanför boxen

Testas skarpt

Pixla experience park – Det krävs en box för att kunna tänka utanför boxen

Vad?

Pixla experience park – en plats för dig som vill upptäcka stadsrummet och hela världen på ett nytt sätt. Vi ser samband, konsekvenser, hur vi kan påverka det stora genom det lilla och lär tillsammans om hur vår värld fungerar- där vi är och när livet händer. Här ger staden förutsättningar för dig som är nyfiken att släppa loss din kreativitet och skapa innovationer.

Varför?

Projektet Pixlapiren har under fyra år varit en möjliggörare för Helsingborgare att förverkliga kreativitet och innovationer. Vår erfarenhet är att det krävs inspiration, kunskap, experimenterande och diskussion för att hitta de riktigt bra idéerna. Vi ser också att Pixla experience park gör Helsingborg till en destination för nyfikenhet, kreativitet och en upplevelsefylld upptäckarstad. Här vill vi verkligen skapa förutsättningarna för personerna som VILL något.

 

Hur?

Genom att ta fram ”experiencepixlar”- eller upptäckarpixlar så vill vi uppmuntra invånare, stora som små att komma och upptäcka världen i staden och staden i världen. Kanske blir det genom vetenskapspaviljonger som kommer från en aktuell fråga eller vetenskap eller så blir det något helt annat! Genom Pep kommer vi att skapa förutsättningar för en innovativ skola och spännande fritid som bidrar till kreativa och innovativa helsingborgare.

Pixlarna tas fram i ett unikt samarbete mellan stadens förvaltningar, föreningar och näringsliv. På så vis skapar vi upplevelser med substans förankrad i det verkliga livet.

Publicerad: 27 januari, 2020
Senast uppdaterad: 8 februari, 2023

Effektmål

Uppstartsprojektet har för avsikt att presentera ett antal experiencepixlar till H22 cityexpot. Därefter görs en utvärdering för att möjliggöra för en framtid i vision Helsingborg 2035.

Invånarinvolvering

Vi kommer att ta hjälp av små och stora invånare både vid framtagandet- och för att testa och utvärdera våra pixlar.

Kontakt

Namn: Ola Paulsson
E-post: ola.paulsson@helsingborg.se