Oceanhamnen

Oceanhamnen är en helt ny stadsdel i Helsingborg, som utvecklats för att vara hållbar för både människa och planet.

Genom stadens innovationssatsning har flera olika nytänkande satsningar gjorts i Oceanhamnen. Här testas bland annat RecoLabs nya avloppssystem och ett nav för återvinning för de boende.

Stadsdelen är byggd i den gamla hamnen och är idag en ö i teknisk mening. För att ta tillvara på de marina värdena har ett konstgjort rev anlagts, för att skapa bättre förutsättningar för våra vattenlevande vänner.

I Oceanhamnen ligger också Pixlapiren som är ett område där invånare kan få tillgång till en ”pixel”. En markyta om 10 x 10 meter, där de fritt kan skapa vad de vill. I Oceanhamnen hittar vi också Hetch, som är en ny hubb för start-ups.