Demokrati

Kommunal innovationsplattform som möjliggör öppen innovation

Realiserad

Kommunal innovationsplattform som möjliggör öppen innovation

Vad?

Innovation.helsingborg.se är plattformen som är navet i stadens innovationssatsning. Här visar staden upp sina stadsgemensamma utmaningar och hela sin innovationsportfölj. Genom denna transparens skapas samverkan med medarbetare, invånare, föreningsliv, näringsliv och akademin, som då kan hjälpa till med idéer för att lösa stadens utmaningar och skapa en smartare, mer hållbar och omtänksam värld.

På plattformen finns också en verktygslåda med guider och metoder som gör att vem som helst kan komma igång med innovationsarbete på egen hand. Vi berättar också om de tekniska plattformar som staden utvecklat och fortsätter att utveckla. Många av plattformarna bygger på öppen källkod, så att andra kan använda samma kod. 

Varför?

Kontinuerligt innovationsarbete kräver prestigelöshet och transparens. Helsingborgs stads satsning på innovation bygger på att vi måste samverka med vår omvärld för att kunna lösa de utmaningar som vi står inför som stadVi behöver skapa förutsättningar för att öka synergierna både internt och externt.  

Hur?

Vi testar att på denna plattform synliggöra våra utmaningar för omvärlden i syfte att be om hjälp med att lösa dem. Vi testar också att vara helt transparenta med alla initiativ som drivs inom ramen för innovationssatsningen inklusive misslyckade satsningar och de lärdomar de medförde. Detta i syfte att få så mycket samverkan och synergier som möjligt, både internt och externt. Plattformen är i ständig utveckling och nya funktioner tillkommer kontinuerligt för att skapa så mycket värde som möjligt.  

Under sommaren 2023 kommer ett utökat material för vägledning i innovationsarbetet att publiceras på plattformen.

Publicerad: 11 februari, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökad samverkan och lärande inom staden vilket ska leda till ökad effektivitet och synergier.

Resultat

Samverkan har ökat internt staden och de initiativ som har genomförts har därmed kunnat få synergier för fler verksamhetsgrenar. Användare/plattform har ökat.

Effektmål

Ökad samverkan med omvärlden vilket ska leda till högre kvalitet och bättre tjänster. I slutändan en smartare, mer hållbar och omtänksam värld.

Resultat

Samverkan med omvärlden har ökat vilket har lett till fler initiativ på respektive utmaning och i slutändan högre kvalitet och bättre tjänster.

Effektmål

Fler ska få kunskap om hur innovationsarbete bedrivs och kunna påbörja idéarbete med hjälp av verktygslådan

Kontakt

Namn: Lisa Olsson
E-post: lisa.olsson@helsingborg.se