Vad?

Innovation.helsingborg.se är plattformen som är navet i stadens innovationssatsning. Här visar staden upp sina stadsgemensamma utmaningar och hela sin innovationsportföljMedarbetare, invånare, föreningsliv, näringsliv och akademin m fl erbjuds hjälpa till med idéer för att lösa stadens utmaningar och skapa en smartare, mer hållbar och omtänksam värld. Alla besökare kan på plattformen ta del av befintliga initiativ och få tips på metoder och hjälpmedel för att arbeta med innovation.  

Varför?

Kontinuerligt innovationsarbete kräver prestigelöshet och transparens. Helsingborgs stads satsning på innovation bygger på att vi måste samverka med vår omvärld för att kunna lösa de utmaningar som vi står inför som stadVi behöver skapa förutsättningar för att öka synergierna både internt och externt.  

Hur?

Vi testar att på denna plattform synliggöra våra utmaningar för omvärlden i syfte att be om hjälp med att lösa dem. Vi testar också att vara helt transparenta med alla initiativ som drivs inom ramen för innovationssatsningen inklusive misslyckade satsningar och de lärdomar de medförde. Detta i syfte att få så mycket samverkan och synergier som möjligt, både internt och externt. Plattformen är i ständig utveckling och nya funktioner tillkommer kontinuerligt för att skapa så mycket värde som möjligt.  

Effektmål

Ökad samverkan och lärande inom staden vilket ska leda till ökad effektivitet och synergier.

Resultat

Samverkan har ökat internt staden och de initiativ som har genomförts har därmed kunnat få synergier för fler verksamhetsgrenar. Användare/plattform har ökat.

Effektmål

Ökad samverkan med omvärlden vilket ska leda till högre kvalitet och bättre tjänster. I slutändan en smartare, mer hållbar och omtänksam värld.

Resultat

Samverkan med omvärlden har ökat vilket har lett till fler initiativ på respektive utmaning och i slutändan högre kvalitet och bättre tjänster.

Kontakt

Namn: Lisa Olsson
E-post: lisa.olsson@helsingborg.se