Klimat & Miljö

Hållbar handling

Idé utforskas

Hållbar handling

Vad?

Helsingborgs stad siktar på klimatneutralitet så snart som år 2030. Det pågår redan flera initiativ som bidrar till detta, men vi vill hitta fler sätt att minimera klimatpåverkan från stadens konsumtion – alltså den klimatpåverkan som uppstår av de varor och tjänster som vi köper in.

Nu vill vi, tillsammans med flera lovande aktörer, utveckla och implementera de lösningar som bäst hjälper oss att nå klimatmålen. Ambitionen är att ta fram skalbara lösningar som senare kan spridas till flera olika organisationer.

Varför?

Staden upphandlar årligen varor och tjänster för 3,4 miljarder skattekronor, vilket resulterar i ett klimatavtryck på cirka 115 000 ton CO2e. I vår stad är det cirka 1350 medarbetare som gör inköp under ett år, men inköpsprocessen startar redan vid budgetarbetet. Utmaningen är att nå ut till stadens verksamheter och medarbetare för att engagera och motivera till förändrade beteenden som leder till klimatneutrala inköp.

Hur?

Vi vill testa en ny sort upphandling så kallad, Demand Acceleration vilket är en metodik för hur offentlig sektor kan driva innovation och omställning med offentlig upphandling som verktyg, genom att öka efterfrågan på hållbara lösningar. Upphandlingen går ut på att utveckla lösningar genom innovation snarare än att direkt upphandla färdiga produkter.

Vi kommer att teckna avtal med leverantörer som tillsammans med representanter från staden deltar i en innovationsprocess under år 2024 – 2025. Efter varje genomförd fas bedömer staden självständigt vilken eller vilka anbudsgivare som går vidare till nästa fas. Läs mer här.

Publicerad: 20 juni, 2024
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Stadens klimatutsläpp från inköp ska minska med 50 % till 2030 (basår 2018). ​ ​

Kontakt

Namn: Camilla Alfredsson
E-post: camilla.alfredsson@helsingborg.se

Namn: Carolin Fransson
E-post: carolin.fransson@helsingborg.se