Vad?

Det digitala teamet ska testa hur vi kan bedriva delar av det sociala arbetet med digitala kanaler och hjälpmedel, men också hur vi kan organisera oss bättre för att kunna möta invånarnas behov.

Varför?

Digitalisering erbjuder många möjligheter för ökad tillgänglighet, insyn, effektivitet och delaktighet. Invånarnas behov i kontakt med socialtjänsten bör ligga till grund för hur dessa möjligheter utnyttjas. Samtidigt finns det projekt som till exempel Buurtzorg som visar på stora vinster i ett generalistarbetssätt, något som socialförvaltningen vill testa parallellt.

Hur?

Ett digitalt team bygger på en helhetssyn av socialt arbete. Teamets socialsekreterare handlägger hela processen från anmälan/ansökan till beslut om insatser och insatser. De behöver kunna möta både barn/ungdomars och vuxnas behov. Digitala teamet jobbar med riktiga ärenden, men är frikopplade från sedvanliga produktionskrav, för att de ska kunna få fria händer att testa. Målet är att tillsammans med brukare skapa helt nya, och i vissa fall radikalt annorlunda, arbetsmetoder och processer. En tjänstedesigner stöttar teamet i att våga tänka nytt.

Invånare som varit i kontakt med det generella arbetssättet är mycket positiva, och kände att de blev sedda som en helhet. Projektet ledde också till framtagandet av en invånarresa samt en medarbetarresa, två verktyg som visade sig ha större användningsområde än enbart detta projekt. Projektet tydliggjorde vad som saknades i förvaltningens kunskap och resurser kring digital utveckling, vilket gjorde digitaliseringsarbetet svårt.

Effektmål

Driva på digitalisering i förvaltningen och utforska ett generalistarbetssätt

  • Kategori

    Digitalisering & Teknik

  • Sektor

    Delaktighet, Digitalisering, Social innovation

  • Partners

    Digitaliseringsavdelningen, Invånare, Socialhögskolan, Lunds universitet

Kontakt

Namn: Lisbeth Davidsson
E-post: lisbeth.davidsson@helsingborg.se

Namn: Bitte Wikström
E-post: bitte.wikstrom@helsingborg.se

Namn: Charlotta Schön
E-post: charlotta.schon@helsingborg.se