Digitalisering & Teknik

Spetsig omvärldsbevakning med AI

Idé utforskas

Spetsig omvärldsbevakning med AI

Vad?

Vår lösning kombinerar avancerade verktyg som webbskrapning med AI-drivna plattformar som ChatGPT. Genom detta skapas automatiserade, intelligenta sammanfattningar av relevant information från nyhetskällor, myndigheter, kommuner m.fl. Dessa sammanfattningar levereras direkt till vårt team via meddelanden i Teams, inklusive länkar till originalkällor för djupare insikter.

Varför?

I en värld där teknik och trender utvecklas i snabb takt är det avgörande att ständigt vara uppdaterade. Vår lösning effektiviserar informationsinsamlingen, så att vi kan fokusera på innovation och strategi istället för tidskrävande omvärldsbevakning.

Förväntade effekter

•Ökad effektivitet
•Snabbare reaktionstid på nya trender och tekniker
•Snabbare beslutsfattande
•Stärker vår position som ledare inom innovation

För vem?

•De som arbetar med innovation, innovationsledare, innovationsstöd & medarbetarinnovatörer
•Innovationsstöd börjar utveckla pilot

Hur?

Pilotprojektet kommer att genomföras i tre steg: Först, anpassning och kalibrering för att säkerställa relevanta och precisa sammanfattningar.  Sedan, integration av verktygen med vårt befintliga Teams-miljö. Slutligen, en testfas där vi utvärderar lösningens effektivitet och gör nödvändiga justeringar.

Publicerad: 11 januari, 2024
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024
  • Drivs av

    Stadsledningsförvaltningen

  • Kategori

    Digitalisering & Teknik

  • Teknologier

    AI

Kontakt

Namn: Armin Pendek
E-post: armin.pendek@helsingborg.se