Acceleratorprogram

Acceleratorprogram för innovation

Medarbetare i Helsingborg stad som har idéer kring en innovativ tjänst eller produkt kan söka till ett acceleratorprogram som testas under hösten 2023. Programmet testas i hela Familjen Helsingborg och varar i sex månader. Medarbetare som är med i programmet frikopplas från sina ordinarie uppdrag, med bibehållen lön från den ordinarie arbetsgivaren.

Ska ge samhällsnytta

För att en idé ska kvalificera sig till programmet, ska den ha tydlig potential att skapa nytta och värde för många. Idén ska kunna utvecklas till en fullskalig tjänst eller produkt, som medarbetaren kan välja att jobba vidare med efter att acceleratorprogrammet är avslutat. Tjänsten eller produkten som utvecklas i programmet ska kunna användas i samtliga kommuner i Familjen Helsingborg.

Hetch som partner

Acceleratorprogrammet kommer att ledas av Hetch, som är en mötesplats och hubb för nystartade företag inom innovation och tech. Programmet kommer att bestå av föreläsningar, partnerträffar och regelbundna träffar med investerare. Föreläsningarna kommer att hållas av personer med god erfarenhet och kunskap inom olika ämnen som investering, produkt, marknadsföring, sälj, arkitektur/IT, team, organisation och finansiella strukturer.

Innovation för att lösa samhällsutmaningar

Familjen Helsingborg satsar på acceleratorprogrammet för att öka innovationskraften i regionen. Innovation behövs för att vi ska lösa de samhällsutmaningar vi står inför.