Hälsa

Föda utan rädsla – förstärkt tidigt föräldrastöd

Testas som pilot

Föda utan rädsla – förstärkt tidigt föräldrastöd

Vad?

Vi utforskar att erbjuda ”föda utan rädsla”-kurser kostnadsfritt via familjecentralerna i Helsingborg.

Varför?

Vi ser att ju tidigare vi kan erbjuda stöd till föräldrar, och skapa relationer och fånga upp behov, ju bättre för barnen och familjen i det långa loppet. Vi vill utforska om vi kan stärka föräldrar inför sitt nyblivna föräldraskap, genom att erbjuda tillgängliga och tidiga föräldrakurser tillsammans med barnmorska på familjecentral. Vi tror det kan förebygga behovet av stöd senare i föräldraskapet och rusta föräldrarna bättre inför sin nya roll i livet.

Hur?

Under 2023 utbildar vi två medarbetare i ”föda utan rädsla” konceptet för att
tillsammans med barnmorska på familjecentral utforma ett kursupplägg och testa det
på blivande föräldrar i kontakt med familjecentralerna.

Publicerad: 21 juni, 2023
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Minskade insatser för barnfamiljer hos deltagare som gått kursen

Effektmål

Ökad samverkan med regionen

Effektmål

Ökat välmående hos förstagångsföräldrar, tryggare förlossning och tryggare föräldraskap hos båda parter

Invånarinvolvering

Testas med invånare som går kurserna.

 • Drivs av

  Extern / Socialförvaltningen

 • Kategori

  Hälsa

 • Estimerad budget

  50000 kr

 • Sektor

  Barn och unga

 • Partners

  Region Skåne

Kontakt

Namn: Louise Lindqvist
E-post: louise.lindqvist@helsingborg.se