Demokrati

Behovsboxen

Avbruten

Behovsboxen

Vad?

Behovsboxen är ett invånardrivet initiativ som vi på Hbg Works stöttar tillsammans med kollegor från Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen. Konceptet är enkelt, lika genialt som det är annorlunda och en möjlig ny väg att ta tempen på behov som inte annars brukar nå oss i våra kommunala verksamheter eller våra företag.

Med ett enkelt koncept testar vi ett format för att samla in och bemöta behov från invånare i ett spontant format ”on the go” utan att behöva använda telefon, kontaktcenter, appar eller annat som kan upplevas svårt för vissa invånargrupper i staden.

Under en begränsad period testar vi konceptet för att verifiera om det skapar värde för särskilda målgrupper i staden. Tre av idébärarna från Socialförvaltningens Inhabithon som arrangerades under H22 City Expo är fortsatt drivande i initiativet med designstöd och praktisk innovationsledningsstöd från Hbg Works.

Varför?

Behovsboxen avser testa ett koncept för att adressera utmaningar med upplevt utanförskap, misstro mot myndigheter, upplevelsen av att kommunen är otillgänglig och det faktum att många upplever höga trösklar för att ta kontakt med kommunen.

Idén adresserar delvis Socialförvaltningens ambition att gå från ”Socialtjänst” till ”Sociala Tjänster” för att förflytta förvaltningen till att vara ännu mer relevant i människors vardag långt innan det uppstår allvarliga problem i livet.

Hur?

Behovsboxen placeras ut i olika områden i staden som ett sätt för invånare att dela med sig av de behov de har för tillfället kopplat till hjälp med arbete, fritid, boende eller annat. I sin ursprungsform innehöll idén en fysisk box, men vi bestämde oss i första hand för att testa konceptet i ett enklare format med kommunikation på bildskärmar och QR-koder som folk kan scanna med sina mobiltelefoner. Behovet kan sedan skickas in anonymt eller med kontaktuppgifter för att kunna bli kontaktad.

Som mottagare på andra sidan testar vi ett par olika kommunala verksamheter och några företag där medarbetarna får hjälpas åt att tipsa behovsägaren med hjälp på vägen. För varje hjälpinsats får den mottagande parten poäng, och på så sätt testas om vi kan boosta förmågan att hjälpa med hjälp av inslag av spelifiering.

Publicerad: 17 november, 2022
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Fler upplever stöd i vardagen från det offentliga och det omgivande samhället

Invånarinvolvering

Invånare har deltagit i förberedande workshops under våren, inhabithon under H22 city expo och nu som projektdeltagare under testperioden.

 • Drivs av

  Arbetsmarknadsförvaltningen / Helsingborgs stad / Socialförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi göra invånarna mer delaktiga och medskapande?

 • Kategori

  Demokrati

 • Teknologier

  Digital kommunikation

 • Estimerad budget

  210000 kr

 • Sektor

  Barn och unga / Delaktighet / Digital kommunikation

 • Partners

  Hbg Works

Kontakt

Namn: Linn Frick
E-post: linn.frick@helsingborg.se