Vad?

Hur stöttar vi bäst de invånare vi jobbar för med nödvändiga beteendeförändringar? Ibland räcker det inte att veta att något är bra och nyttigt för dig, för att du ska välja en morot istället för en kanelbulle. Med insikter om och förståelse för vilka drivkrafterna är bakom beteenden vill vi skapa lösning och arbetssätt som skapar förändring.

Varför?

Vi kan ibland se att trots att det kan finnas en samsyn mellan invånare och tjänsteman kring nödvändiga beteendeförändringar, eller förnuftiga val som borde göras, omsätts inte alltid detta i handling.

Vi vill se om man genom beteendepsykologin och insikter om vad som driver förändring och driver beteenden kan utforma våra arbetssätt och våra digitala tjänster så att fler väljer den bästa vägen fram. Som fokus område för detta har vi valt användandet av U2Work, ett träningsprogram för arbetssökande, som är framtaget av Arbetsmarknadsförvaltningen i ett annat innovationsprojekt.

Hur?

Med hjälp av beteendepsykologer skapar vi insikter om drivkrafter bakom beteenden för ett mer långsiktigt användande av digitalt verktyg vi utvecklat för personer med försörjningsstöd. Genom att testa metoder för ett förändrat arbetssätt hos vår personal vill vi öka självledarskapet hos de invånare vi jobbar för och öka deras användande av verktyg som Skills och U2Work, som man kan läsa om i egna artiklar här på innovationsdatabasen.

Effektmål

Fler som använder verktyget U2Work

Effektmål

Fler når ut i arbete snabbare

Invånarinvolvering

Invånare har deltagit genom insiktsbyggande intervjuer, och är med som testare i piloten.

Kontakt

Namn: Peter Ekström
E-post: peter.ekstrom@helsingborg.se